Šta sve morate da znate ako pravite kamin

Možda nijedna stvar u enterijeru ne odaje takav osećaj topline, bliskosti i romantike kao kamin. Njegova primarna funkcija bi trebalo da bude zagrevanje prostora, međutim ona je često sporedna u odnosu na estetsku dimenziju i utisak udobnosti i zadovoljstva koji kamin ostavlja u enterijeru. Kamini su najčešće deo dnevnog boravka i trpezarije, a ređe po želji vlasnika spavaćih soba, biblioteka ili nekih drugih prostorija. Danas na tržištu postoji veliki izbor kamina što se tiče dizajna, oblika, materijala i vrsti energenata, a kakav kamin i tip ognjišta odabrati, zavisi od vrste stambenog prostora, namene prostorije i životnog stila korisnika.

Tipovi ognjišta razlikuju se po vrsti energenata (drvo, gas, struja, bioetanol) veličini, snazi, da li je otvoreno ili zatvoreno ognjište, to jest da li je sa staklom ili bez njega. Kako bi korisnik što jednostavnije odabrao model i tip kamina, potrebno je da prvenstveno donese odluku hoće li njegova namena biti u svrhu grejanja ili isključivo estetska i koji energent želi. Zatim se u koliko je u pitanju već izgrađena kuća ili stan proverava da li postoje uslovi za njegovu ugradnju i korišćenje. Najpogodniji kamini za ugradnju u već izgrađene objekte koji nemaju dimnjak su kamini koji kao gorivo koriste bioetanol ili električnu energiju. Kamini na bioetanol ne greju, već su samo estetski element u enterijeru, dok električni mogu i da greju. To su prenosivi kamini koji se mogu postaviti bilo gde nezavisno od bilo koje instalacije, mogu biti malih dimenzija što je pogodno za ugradnju u stanovima, a karakteriše ih moderan, minimalistički dizajn. Za razliku od tradicionalnih kamina na čvrsta goriva, ova vrsta kamina je laka za održavanje i upotrebu. Nakon gašenja vatre, u kaminu nema pepela, a nije potrebno ni čistiti ga.

Uprkos savremenim tehnologijama, kamini na drva se u današnje vreme sve više ugrađuju u kuće kao sekundarni, ali i kao primarni izvor toplote. Postoji nekoliko rešenja za grejanje cele kuće putem kamina: jedno od njih su kamini za centralno grejanje koji imaju ognjište sa ugrađenim kotlom za vodu koja se uz pomoć vodene pumpe raspoređuje u radijatore po celoj kući; drugo rešenje je klasičan kamin koji zagreva kuću po sistemu emitovanja toplog vazduha sa ugrađenim ventilatorom ili bez njega. Za pravilno korišćenje i ugradnju kamina na drva potrebno je zadovoljiti određene uslove: - dimenzije dimnjaka: za manje kamine minimalna dimenzija je prečnika 20 cm, minimalna visina 4m, a za veće kamine neophodni su znatno veći dimnjaci; - vrsta materijala za podlogu na koju se postavlja kamin: podloga mora biti čvrsta, najbolje da bude betonska, ali nikako ne sme biti od stiropora ili bilo kog drugog izolacionog materijala; - ugradnja cevi koja omogućava dotok svežeg vazduha u ložište kamina: ona mora biti profila oko 150 mm. Održavanje dimnjaka i ognjišta kod kamina na drva mora biti redovno, što podrazumeva često čišćenje pepela i čišćenje dimnjaka bar jednom godišnje. Potrebno je obezbediti prostoriju-podrum za skladištenje drva, kao i prostor oko kamina za manje količine cepanica za ogrev.

Kod kamina na gas uslovi za njegovo nesmetano funkcionisanje su isti kao i kod kamina na drva, s tom razlikom što nema skladištenja drveta, ne mora se čistiti ognjište. Vizuelni doživljaj vatre kod plinskih kamina je isti kao kod kamina na drvo, jer postoje cepanice koje su napravljene od keramike, a ispod njih je postavljen tepih sloj od crnog, belog i providnog kamena i kamin se može uključivati i na daljinski.

Vrlo je bitno napomenuti da se kod kamina na drvo i gas, gde je neophodno postojanje dimnjaka i cevi za dovod svežeg vazduha, još prilikom projektovanja objekta definišu položaj kamina, oblik, dimenzija i materijal koji će se koristiti kao obloga. Kasnije, pri opremanju enterijera posebno treba obratiti pažnju da se nameštaj u prostoriji vizuelno usmeri prema kaminu, jer samo u tom slučaju on postaje akcenat i daje prostoru potrebnu dozu topline, luksuza i elegancije.

Cena kamina nije mala i zavisi od više faktora: snage, kvaliteta ognjišta i njegovih karakteristika, izboru spoljašnje obloge, načinu ugradnje, izboru dodatne opreme i tako dalje. Međutim, kamin je vrlo isplativa investicija, jer je njegov životni vek dug (ukoliko se kvalitetno ugradi i redovno održava), a takođe i znatno povećava vrednost samog objekta.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar