Saznajte ko je vlasnik stana koji kupujete

Kako bi se što sigurnije obavila kupovina stana, Republički geodetski zavod omogućio je svim građanima, potpuno besplatno, pretraživanje baze podataka.

Kako bi se što sigurnije obavila kupovina stana, Republički geodetski zavod omogućio je svim građanima, potpuno besplatno, pretraživanje baze podataka uz pomoć Internet servisa – Web aplikacije "KnWeb".

Ona predstavlja centralnu bazu podataka katastra nepokretnosti u Srbiji i formirana je preuzimanjem podataka koji se održavaju u službama za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda. Osnovni cilj aplikacije “KnWeb” jeste da se omogući građanima i pravnim subjektima da izvrše uvid u podatke o nepokretnostima, bez čekanja na šalterima.

Da biste pretraživali bazu podataka potrebno je da znate broj parcele u okviru opštine i katastarske opštine, na kojoj se stan nalazi, ili adresu nepokretnosti (ulica i kućni broj). O nepokretnostima je, za sada, moguće dobiti samo osnovne informacije. Dakle, može se saznati ko je vlasnik stana: ime i prezime, odnosno naziv pravnog subjekta, kao i njegovu adresu.

Veoma je važno naglasiti da nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje kod pregleda podataka, jer su to pravila koja nalaže Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Provera se vrši u nekoliko koraka

Čitav postupak provere nepokretnosti je vrlo jednostavan. Naime, prvo je potrebno da posetite Internet stranu Republičkog geodetskog zavoda i odabrete na naslovnoj strani opciju Katastar nepokretnosti -knweb . Nakon toga, kliknite na pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti i iz padajućeg menija izaberite opštinu na kojoj se stan nalazi, a nakon toga i katastarsku opštinu.

Sledeći korak, ujedno i poslednji, je da u okviru željene katastarske parcele izaberete način na koji želite da proverite nepokretnost, tačnije preko adrese na kojoj se nepokretnost nalazi ili na osnovu samog broja katastarske parcele. Unosom tačnih podataka, prikazaće se i ažurirani podaci.

Dakle, pre nego što odlučite da kupite neki stan, posetite sajt Republičkog geodetskog zavoda i unosom željenih parametara, za nekoliko trenutaka, saznajte najvažnije podatke o njemu.

Zašto je važna provera nepokretnosti?

Katastar nepokretnosti jeste javna knjiga koja predstavlja osnovnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima. Uvidom u katastar i vađenjem lista nepokretnosti može se veoma brzo saznati da li je stan uknjižen, pa se samim tim isti može kupiti na kredit, a veoma brzo kupac stana saznaće i da li nad tom nepokretnošću postoji neki teret u vidu hipoteke. To je sve moguće zbog toga što katastar nepokretnosti sadrži podatke o zemljištu (naziv katastarske opštine, broj, oblik, površina, način korišćenja, bonitet, katastarska klasa i katastarski prihod katastarske parcele), zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama, kao posebnim delovima zgrada (položaj, oblik, površina, način korišćenja, spratnost i sobnost) i drugim građevinskim objektima, kao i podatke o pravima na njima i nosiocima tih prava, teretima i ograničenjima.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar