Proverite nekretninu pre kupovine

Kupovina stana je životna odluka koja crpi vreme i energiju, ali, kako biste bili što sigurniji u vašu nepokretnost, najbolje je da i sami proverite sve detalje pre nego što kupite željeni stan ili kuću.

Nepokretnost koja vas zanima možete da proverite besplatno i to preko sajta Republičkog geodetskog zavoda, koji je omogućio pretraživanje baze podataka uz pomoć Internet servisa – Web aplikacije "KnWeb". Ono što je potrebno da biste pretraživali tu bazu podataka jeste da znate broj parcele u okviru opštine i katastarske opštine, na kojoj se stan nalazi, ili adresu, ulicu i kućni broj željenog stana.

Ipak, o nekretninama na ovom sajtu moguće je dobiti samo osnovne informacije. Tačnije, saznaćete ime i prezime vlasnika stana ili preduzeća, ako je vlasništvo pravnog lica, kao i adresu imaoca prava. Ono što nije moguće pretraživati su podaci po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ta informacija prikazuje kod pregleda podataka.

Ono što još možete sami da proverite je i da li je konkretan stan pod sporom. Tu informaciju možete proveriti pre svega tako što ćete podneti dopis sudskoj pisarnici. Ukoliko se ispostavi da je nekretnina predmet spora, posetom portala sudova Srbije www.portal.sud.rs možete proveriti i videti da li je stan predmet parničnog, izvršnog ili vanparničnog postupka.

Dobar izvor informacija je i svakako Katastar nepokretnosti. To je osnovna i jedinstvena evidencija o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, ali tu ne možete pretraživati tuđe nekretnine, već vlasnik mora sam da vam pokaže vlasnički list, najbolje ne stariji od 7 dana, koji se vadi na šalteru katastra nepokretnosti.

Finalnu proveru, pre nego što zaista kupite stan, uradiće i javni beležnik – notar. Naime, notar je taj koji će staviti pečat na vaš kupoprodajni ugovor i na taj način mu dati pravnu snagu, a pre toga je dužan da proveri da li je nekretnina legalna, da nije pod sporom... Ako zaključi da nekretnina nije zakonski “čista”, javni beležnik ima pravo da odbije da overi ugovor, odnosno, po pravnoj terminologiji, da ga solemnizuje.

Ovo pravo notara je izuzetno važno, jer u slučaju da postoje nezakonitosti vezano za kupoprodajni ugovor, on je taj koji bi odgovarao. Zato je dužan da sve proveri - da li je nekretninu uopšte moguće prodati, ko je pravi vlasnik, da li je stan uknjižen...

Notar je praktično “poslednja linija odbrane” od duple prodaje istih stanova, što se u Srbiji ranije često dešavalo. Tek kad sve dobro proveri i bude siguran da stan nije prodat više puta, notar će staviti pečat na dokument o kupovini. Nije naravno isključeno da javni beležnik uoči nepravilnost, ali ipak overi ugovor. Međutim, to bi moglo da ga “košta” zvanja, privremeno ili čak i trajno.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar