Prinudnim upravnicima od svakog stana najmanje 220 RSD

Prinudnu upranici u Novom Sadu uskoro bi mogli da počnu sa radom, s obzirom na to da su ispunjeni gotovo svi uslovi da ova mera zaživi.

Nakon više meseci kašnjenja, odbornici Skupštine Novog Sada danas usvajaju predlog odluke o visini naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku.

Reč je o iznosu koji će vlasnik svakog stana plaćati na mesečnom nivou za usluge prinudno postavljenog upravnika zgrade sve dok se stanari ne dogovore i dobrovoljno ne izaberu upravnika ili ne zaključe ugovor o profesionalnom upravljanju.

Predlog ove odluke sastavilo je Gradsko veće primenom kriterijuma prosečne neto zarade u gradu za prethodnu godinu i prema ukupnom broju stanova.

Tačni kriterijumi odabira profesionalnog upravnika za sada nisu poznati, a upravnici će se imenovati iz registra profesionalnih upravnika, kojih je u Novom Sadu za sada 137.

Prinudna uprava podrazumeva angažovanje profesionalnih upravnika zgrada u stambenim zajednicama koje se nisu registrovale na vreme.

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada rok za registrovanje bio je decembar prošle godine.

Međutim, situacija sa primenom ovog roka veoma je promenljiva jer, kako su nadležni naknadno ustanovili, registracija stambenih zajednica traje dugo, konstantno se krši zakonski rok za donošenje odluke o registraciji, a u skoro svakom gradu u Srbiji u registar stambenih zajednica upisan je tek manji procenat stambenih zajednica koje su odabrale upravnika.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar