Povoljnije rate oficirima

Država će i ove godine subvencionisati stambene kredite za zaposlene u Vojsci Srbije sa pola milijarde dinara. Do krova nad glavom pod povoljnim uslovima dosad je došlo oko 2.000 oficira i podoficira naše vojske. Država daje učešće od 14 do 25 odsto, a banka kreditira ostatak vrednosti nekretnine sa kamatom od 3,5 odsto plus šestomesečni euribor, odnosno 5,38 odsto na godišnjem nivou. Moguć je i grejs period od 12 meseci.

Tako, na primer, ukoliko stan vredi 40.000 evra, država daje učešće od 10.000 evra, a banka kredit na 30.000 evra. Rok otplate je 360 meseci, s tim što se u poslednjih pet godina državi vraća iznos subvencije po kamati od 0,10 odsto godišnje. Rata iznosi u prvih 25 godina 152,40 evra, a u poslednjih 60 meseci 167,10 evra.

- Za nas je ovo izuzetno značajan korak, ne samo zato što sa Ministarstvom odbrane uspešno sarađujemo od prvog programa subvencija, već i zbog toga što u svojoj bazi klijenata imamo blizu 4.000 vojnih lica - kažu u Sosijete ženeral banci. - Među njima je 1.200 korisnika stambenih kredita, dakle više od hiljadu porodica je steklo krov nad glavom upravo zahvaljujući našoj saradnji. U stambene kredite za vojna lica plasirali smo gotovo 45 miliona evra, a ističemo da su oni zaista dobri klijenti koji poštuju svoje obaveze prema banci.

Vlada Srbije preuzima mere poboljšavanja uslova stambenog kreditiranja vojnih lica na osnovu analiza tržišta stambenih kredita, stanja i potreba za rešavanjem stambenih problema profesionalnih vojnih lica, kao i dosadašnjih iskustava, ističu u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje. Program je namenjen profesionalnim vojnim licima, državljanima Srbije sa prebivalištem na teritoriji republike, a za dugoročno kreditiranje kupovine, odnosno izgradnje objekta. Rok otplate kredita je do 30 godina, a starosna granica za otplatu poslednje rate je do 70 godina života.

Korisnik kredita ili supružnik ne smeju da poseduju nekretninu, ili stambeni kredit u vlasništvu, odnosno u korišćenju. Maksimalni iznos kredita je do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko korisnik ima nekretninu u vlasništvu, kredit za kupovinu nove može dobiti u visini razlike vrednosti one koju poseduju i iznosa od 100.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti - navode u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita.

OKO 100 ZAHTEVA

Zakonom o budžetu Srbije za ovu godinu predviđena su sredstva namenjena za subvencionisanje profesionalnih vojnih lica u iznosu od 500 miliona dinara - ističu u NKOSOK. - Interesovanje za ovakav vid stambenog kreditiranja kod pripadnika Vojske je izuzetno. Od 2008. godine, kad se počelo sa subvencionisanjem profesionalnih vojnih lica, Korporacija je osigurala ukupno 1.987 kredita namenjenih za kupovinu stambenih nepokretnosti sa teritorije cele države, od čega je na osnovu ovogodišnjeg programa primljeno 97 zahteva.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar