Podrška Novosađanima u kupovini socijalnih stanova

Skupština Novog Sada donela je odluku o načinu kupovine stanova u javnoj svojini Grada, kako bi bila ostvarena finansijska podrška onim građanima koji ne mogu da po tržišnim uslovima da reše stambeni problem.

Prema tom dokumentu, usvojenom na prošloj sednici SG, pravo na kupovinu "socijalnog" stana ima državljanin Srbije čije je prebivalište na teritoriji Novog Sada, a u skladu sa odgovarajućim propisima, među kojima je i pravilnik o određivanju redosleda na svojevrsnoj rang-listi.

- Programom stambene podrške za kupovinu stana u javnoj svojini, koji takođe donosi Skupština grada, utvrđuje se i to koji stanovi mogu da budu kupljeni dok je u nadležnosti Gradskog veća pokretanje postupka za otuđenje, odnosno, kupovinu stanova - precizirano je u odluci.

Taj postupak biće pokrenut javnim pozivom, a sprovešće ga, u skladu sa odgovarajućim kriterijumima, stambena komisija koju imenuje gradonačelnik. Ta komisija utvrdiće i listu reda građana koji konkurišu za stambenu podršku.

Na taj način trebalo bi da bude raspoređeno i svih 35 stanova nove zgrade u Kisačkoj 55, za koju je interesovanje građana izuzetno veliko, još od 2014. kada je počela izgradnja.

Merila se, prema navodima iz GU za imovinu i imovinsko pravne poslove, rade na osnovu odgovarajućeg pravilnika koji je utvrdilo Ministarstvo građevinarstva.

Postoji i projekat za izgradnju zgrade na Bistrici, na placu površine 12.000 kvadratnih metara, koja bi trebalo da ima više od 200 socijalnih stanova prosečne površine od 50 kvadratnih metara.

Kupoprodajna cena stanova, iz ovog programa podrške, utvrđuje se u skladu sa zakonskim propisima i prema odgovarajućim kriterijumima.

- Stanovi iz programa kupuju se po utvrđenoj ceni, jednokratnom isplatom, ili plaćanjem u najviše 240 mesečnih rata, bez učešća - precizirano je u odluci.

U skupštinskoj raspravi je poručeno da bi sredstva u budžetu grada, namenjena investicijama, trebalo da budu usmerena za izgradnju socijalnih stanova znatno više nego dosad.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar