Pljušte odbijanja za legalizaciju

U Vranju je od 2009. do 2014. podneto više od 4.600 zahteva za legalizaciju nelegalno sagrađenih objekata, od čega je više od 1.000 odbačeno kao nepotpuno.

Istovremeno je još 750 zahteva u proceduri odbijanja, izjavila je načelnica Sekretarijata za urbanizam i imovinsko-pravne poslove Marina Trajković.

Trajković je rekla da se broj podnetih zahteva koji su u proceduri odbijanja svakodnevno povećava.

"Donosimo odbijajuća rešenja ako su objekti sagrađeni na javnim površinama, a ne može se legalizovati ni objekat koji je sklon padu ili koji je izgrađen na klizištu. Takve zahteve odbijamo kao neosnovane", kazala je Trajković.

Prema njenim rečima, zahtevi za legalizaciju koji su odbijeni ne odnose se samo na objekte za stanovanje već ima dosta zahteva i za legalizaciju pomoćnih objekata ili ogradnih zidova, koji će po pravosnažnosti rešenja građevinska inspekcija dobiti nalog da ukloni.

"Radimo gotovo i urgentno jer je rok da se po podnetim zahtevima na osnovu novog Zakona o legalizaciji objekata odlučuje do 30. aprila", kazala je Trajković, koja nije mogla da navede koliki je broj nelegalno sagrađenih objekata kojima je do sada odobrena legalizacija.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar