Overa izjave skuplja 45 puta

OD 1. septembra, overa založne izjave koja se prilaže banci za stavljenje nekretnine pod hipoteku prilikom uzimanja stambenog kredita je poskupela 45 puta.

Naime, dosadašnja cena ovog dokumenta koji se parafirao u sudu je bila 550 dinara na sve iznose stambenih zajmova, a sada, kada su taj posao preuzeli notari, košta enormno više i zavisi od visine stambene pozajmice.

Tako za iznos kredita od 30.000 evra overa založne izjave za uspostavljanje hipoteke košta 25.200 dinara plus PDV. Ukoliko je nekretnina vredna 100.000 evra usluga notara je 50.400 dinara plus PDV. Za iznos od milion dinara, overu neophodnog dokumenta notari će naplaćivati 237.600 dinara. Što je veća vrednost kredita, to je založna izjava skuplja.

"Uvođenjem notara, znatno je povećan iznos koji je potreban za overu založne izjave za uspostavljanje hipoteke", istakao je Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

Taj trošak će plaćati klijent i oni će se preneti na ukupne troškove kreditnog aranžmana, odnosno zajam će biti skuplji za 0,1 odsto.

Kako kažu u jednoj od najvećih banaka u Srbiji, koja odobrava veoma veliki broj stambenih zajmova, njima je svejedno da li će klijent založnu izjavu overiti u sudu za 550 dinara, ili kod notara za sto puta veći iznos. Bankari prihvataju i dokument parafiran u sudovima, ali kako kažu, sudovi neće da overavaju ovaj dokument, nego ga prebacaju kod notara.

Stambeni krediti u Srbiji se sve manje uzimaju. Tako, prema podacima Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, u prvih osam meseci ove godine je odobreno ovih deviznih pozajmica u vrednosti od svega 13 milijardi dinara.

Osim male platežne moći, razlog su i visoki troškovi koji prate odobravanje ovih kredita. Tako, za kupovinu nekretnine na kredit od 43.000 evra, potrebno je učešće od 13.000 evra. Kamata je 5,90 odsto, a rata 162 evra. Za ovaj zajam potrebno je, pored učešća, izdvojiti naknadu banci od 1,5 odsto ili 450 evra, platiti taksu za upis hipoteke od 20.000 dinara, overiti založnu izjavu, koja sada košta 25.200 dinara plus PDV. Premija osiguranja kod Nacionalne korporacije je 525 evra plus 30 evra, procena vrednosti nekretnine 100 evra, procena vrednosti nekretnine koja je predmet hipoteke 80 evra i plaća se svake tri godine.

Tome treba dodati "siću“ kao što je povlačenje izveštaja kreditnog biroa, menice... od nekoliko stotina dinara.

Jednoj od poslovnih banaka, izrada založne izjave za klijente je bila besplatna. Korisnik kredita je dobijao ovaj dokument i bio je dužan samo da ga overi u sudu i plati taksu od 550 dinara. Novim zakonom, sudovi ovaj posao prebacuju notarima, koji od banaka traže svu dokumentaciju, prekucaju je i traže 45 puta veći iznos za overu.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar