Osiguran tek svaki deseti objekat?

Beograd - Osiguravajuće kuće u Srbiji spremne su da svim klijentima pogođenim poplavama u najkraćem roku isplate odštetu. Međutim, takvih osiguranika je vrlo malo.

Prema podacima DDOR-a, ranija iskustva su pokazala da ni 10 odsto kuća koje zahvati poplava ne bude osigurano.

U osiguravajućim društvima ovo pripisuju slaboj kulturi osiguranja u Srbiji, ali i nemaštini, međutim, boljeg argumenta u korist osiguranja od katastrofe koja je zadesila Obrenovac, Krupanj i druga mesta, nema.

Zvaničnici ukupnu štetu na nekretninama, infrastrukturi i poljoprivredi za sada procenjuju na oko milijardu evra, a zbog toga što je jako malo objekata i instalacija bilo osigurano, Srbija će sada najveći deo te štete morati da nadoknadi svojim novcem.

Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da će od raznih donacija moći da se pokrije ne više od četvrtine nastale štete.

Vlasnici osiguranih nekretnina treba da slikaju objekte u stanju posle poplave pre nego što u njima bilo šta urade. Nikakve popravke ne bi trebalo sprovoditi pre nego što na teren ne izađe procenitelj osiguravajuće kuće, mada treba preduzeti korake u cilju sprečavanja dalje štete. Zbog toga je neophodno da se osiguranici što pre o svemu konsultuju sa predstavnicima svoje osiguravajuće kuće.

Kako kažu u Delta đenerali osiguranju, veći obim prijave šteta očekuje se od sledeće nedelje, tako da je „za sada prerano govoriti o iznosu obeštećenja“.

U ovom momentu najveći deo Obrenovca, gde su posledice najveće, i dalje je pod vodom, a za procenu štete potrebno je da se voda prethodno povuče.

Kada se to desi i kada oštećeni podnesu svoje zahteve, u Đeneraliju kažu da će rok za isplatu novca biti 15 dana od dana dostavljanja potrebne dokumentacije. Osigurani građani ne treba da strahuju da će ostati bez odštete zbog toga što im je poplava verovatno uništila primerak polise osiguranja, jer sve osiguravajuće kuće objašnjavaju da je dovoljno da im osiguranik dostavi ime i svoj matični broj pa da mu izdaju prepis polise.

Nebojša Burgić, direktor Direkcije za naknadu šteta Dunav osiguranja, kaže da u ovu kuću do sada nije stigao značajniji broj odštetnih zahteva, a da su „način i dostava dokumentacije standardni i predviđeni ugovorima“.

"Same razmere šteta u ovom trenutku je teško proceniti, imajući u vidu da neposredna opasnost od poplava još nije prestala, te da se u mnogim područjima voda još uvek nije povukla", kaže Burgić.

Kristof Cetl, direktor Grave osiguranja, kaže da će se odštetni zahtevi rešavati u roku od nekoliko dana od dana prijave štete i da će „Grave pokazati veliko razumevanje i u situacijama koje se odnose na rokove uplate premije klijenata koji su pretrpeli posledice ovih nepogoda“.

U DDOR-u navode da je potrebno da im se osigurani građani što pre jave na bilo koji način, bilo telefonom, preko interneta ili lično, kako bi mogli da dobiju sve potrebne informacije o tome kako da postupaju i šta je potrebno da urade da bi ostvarili pravo na odštetu.

U svim osiguravajućim kućama tvrde da su njihovi procenitelji štete već na terenu tamo gde se voda povukla i gde je moguć prilaz i da su maksimalno angažovani na prihvatanju odštetnih zahteva, te da su procedure pojednostavljene.

U Unika osiguranju kažu da su otvorili telefonsku liniju koja je danonoćno dostupna klijentima i za prijavu štete i za informacije o tome kako treba da postupaju. U ovoj kući čak tvrde da će „za sve kojima je naneta šteta manjeg obima biti dovoljno da nakon prijave štete pošalju fotografiju na osnovu koje će naknada biti isplaćena u ekspresnom roku“, dok će za veće štete njihovi procenitelji što pre izaći na teren.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar