Novog nameta na kuće i stanove (ne)će biti

Porez na imovinu dogurao je od marginalnog javnog prihoda u red poreza koji iz godine u godinu beleži značajan rast, a postoje najave da bi i ove godine taj namet mogao postati dodatni udar na džepove mnogih domaćinstava.

Opštine, naime, traže način da nadoknade gubitke zbog izostanka prihoda od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta kroz povećanje porez na imovinu. S druge strane, bilo bi apsurdno da dok padaju cene nekretnina rastu porezi na imovinu.

Pad cena stanova i kuća na domaćem tržištu nije razočaro samo prodavce nekretnina već i opštinare. Jedan od bitnih prihoda za njihove budžete je baš novac od naplate poreza na imovinu. Osnovica se obračunava po tržišnoj vrednosti nekretnina. To znači da bi rešnja koja će se iduće godine pisati trebalo da imaju manju brojku nego ovogodišnja.

Pad cena nekretnina nije jedini problem koji preti da prazni opštinske kase. Opštinama su ukinute i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta. U takvim uslovima može doći do rasta poreza na imovinu. To bi mnogo pogodilo obveznike ovog poreza. A stručnjaci smatraju da je pravi recept za bolju naplatu ažurnija evidencija nekretnina, ali zatim i decentralizacija. Odnosno davanje opštinama više samostalnosti u prikupljanju poreza.

Jedna od opština u kojoj smatraju da nisu sve mogućnosti za punjenje državne kase iscrljene je Sremska Mitrovica.

- Kod nas je popis imovine, koja iz bilo kog razloga nije u evidenciji, stalna akcija - kaže načelnik gradske uprave za budžet i finansije Duško Šarošković. - Pored toga, u saradnji sa kolegama urbanistima proveravamo dokumentaciju o legalizaciji. Često i kod objekata koje imamo upisane u evidenciji naša slika nije prava. Tako umesto stare kuće na istom mestu danas stoji vila ili čak višespratnica. Sve to mora da se uvede u našu evidenciju i da se shodno stanju na terenu izda rešenje i naplati porez.

Svi koji su tokom ove godine na vreme izmirili obaveze imaju u Sremskoj Mitrovici popust od 10 odsto za narednu godinu u odnosu na rešenje iz 2014. Šaroškvić objašnjava da će ta mera podstaći obveznike da na vreme ispune obaveze, a njima će pomoći da znaju sa kojom sumom novca, po osnovu naplate ovog poreza, raspolažu.

- Opštine nisu jedini krivac za postojeće stanje - kaže stručnjak sa Novosadskog univerziteta Siniša Ostojić. - Tačno je da im je evidencija neažurna ali da bi uspele da obezbede dovoljno prihoda morale bi da imaju više samostalnosti u prikupljanju prihoda. Rešenje je u većoj decentralizaciji prikupljanja poreza. Opštine treba da imaju više izvornih prihoda jer se pokazalo da ovo sada nije dovoljno. U tom slučaju će moći lakše da kreiraju svoju poresku politiku. Tada bi svakakao bilo lakše nadokanditi izgubljene prihode kao što je ovaj od ukidanja taksi na gradsko građevinsko zemljište.

Prvo rate pa rešenja

Sledeća rata poreza na imovinu stiže na naplatu sredinom februara 2015. godine i plaća se četvrtina sume koja stoji u rešenju izdatom ove godine. Konačna rešenja za 2015. stići će najranije u maju, kada je vreme za drugu ratu, ili u avgustu.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar