Notari predali 3.200 zahteva

Javni beležnici su tokom prvih pet dana primene Zakona o katastru, po službenoj dužnosti, podneli 3.200 zahteva za upis nepokretnosti. Pojedini od pristiglih predmeta, imali su i popunjenu poresku prijavu. Do izmene Zakona o porezu na imovinu, kupci nekretnina mogu i dalje sami da prijavljuju porez, a kada zaživi nova verzija propisa - to će biti obaveza notara. Cilj reforme je da se građanima pojednostave procedure, država poboljša naplatu javnih prihoda, a na kraju poveća pravna sigurnost.

Među zaposlenim u lokalnim poreskim upravama, tokom prošle nedelje građani su uglavnom sami prijavljivali porez. Prijavu su mogli da im popune notari, ali je većina klijente poslala na šalter poreznika. Beležnici, trenutno obaveštavaju katastar, a katastar poreznike da će kupci sami podneti prijavu.

- Efekti novog sistema će se tek videti - smatra Borko Drašković, direktor RGZ. - Uspostavili smo jednošalterski sistem. Građani odlaze kod notara, a on prosleđuje dokumentaciju RGZ. U budućnosti će dokumentaciju prosleđivati i lokalnim poreskim upravama radi utvrđivanja poreza na imovinu. Notari nam sada šalju dokumentaciju, dokaz o uplaćenim taksama, kao i poreske prijave, koje mi dopunjavamo podacima o proceni vrednosti nepokretnosti i prosleđujemo Poreskoj upravi radi određivanja poreza na prenos apsolutnih prava. Novina je i da su u sistem uvezana lokalna komunalna preduzeća da bismo sprečili da se od nekadašnjih vlasnika naplaćuju dugovi za komunalne usluge neupisanih kupaca.

Ministarstvo građevinarstva i NALED juče su organizovali obuku o sprovođenju novih rešenja u praksi za zaposlene u poreskim administracijama i katastru.

- Ključni problemi koje zakon treba da reši su relativno dugo čekanje na upis svojinskih prava, velika učestalost i dugo trajanje administrativnih i sudskih postupaka u vezi sa imovinsko-pravnim odnosima - ističe Jovanka Atancković, pomoćnik ministra građevinarstva. - Treba da reši i ograničene kapacitete Službe za katastar nepokretnosti da blagovremeno rešava zahteve.

ŠTA RGZ NE PROVERAVA?

Novi Zakon o katastru predviđa da RGZ ne proverava ispunjenost prava na upis kada zahtev podnose obveznici upisa - notari, sudovi, izvršitelji, lokalne samouprave i centri za socijalni rad. Autori zakona objašnjavaju da se podrazumeva da su oni proverili zakonitost. Katastar nije dužan da proverava osnovanost vlasništva, ali ako utvrdi da upis nije zakonit, upisuje zabeležbu i prosleđuje slučaj nadležnom tužilaštvu.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar