Nikad niže kamate na kredite za energetsku efikasnost – Izolacija štedi i do trećinu energije

Tokom prethodnih godina krediti za energetsku efikasnost su bili veoma popularni u bankama, uglavnom zato što su im na raspolaganju bile povoljne kreditne linije iz inostranstva ili razne šeme koje je subvencionisala država.

Ali, baš zbog toga, banke su uglavnom imale mali kapacitet za kreditiranje, što znači da je malo ljudi moglo da dođe do tih zajmova, pre nego što se potroše sve subvencije i jeftin kapital iz specijalizovanih inostranih fondova.

Sada tih jeftinih izvora uglavnom nema, ali pojedine banke nastavljaju da odobravaju kredite za poboljšanje energetske efikasnosti u kućama i stanovima, i to, u pojedinim slučajevima, po vrlo povoljnim uslovima.

Ovi zajmovi se po pravilu mogu koristiti za ugradnju toplotne izolacije, kupovinu energetski efikasne bele tehnike, ugradnju efikasnog centralnog grejanja, toplotnih pumpi i solarnih sistema za zagrevanje vode, kvalitetne PVC i aluminijumske stolarije i druge slične namene. Pojedine banke zahtevaju da klijent opremu kupi od proizvođača sa kojima banka ima sklopljen ugovor, dok pojedine dozvoljavaju dužnicima da sami izaberu bilo kog prodavca.

Jednu od trenutno najpovoljnijih ponuda na tržištu daje Credit agricole banka, kod koje kredit za energetsku efikasnost dolazi "beskamatno", kako se navodi u brošurama, mada u stvarnosti efektivna kamatna stopa iznosi 3,3%.

I nekoliko drugih banaka nude povoljne kredite za bolje iskorišćenje energije. Tako je recimo prednost Banca Intesa to što nudi ove zajmove u dinarima, čime je omogućeno da i oni koji nemaju novac za učešće dobiju kredit. Zajam može biti 20.000 do 1,2 miliona dinara, sa rokom otplate do tri godine i nominalnom kamatom od 7,5% za klijente banke, odnosno od 8,95% za ostale klijente. Inteza naplaćuje i jednokratnu naknadu za administrativne troškove od jedan odsto za svoje klijente i dva odsto za ostale.

Kredite za energetsku efikasnost nudi i ProCredit banka i to i dinarske i one indeksirane u evrima. Kod evro-kredita moguće je birati fiksnu nominalnu kamatu od 7% ili promenljivu od 4,4-5% plus euribor, dok za dinarske kredite fiksna stopa iznosi 13%, a promenljiva 3% plus tromesečni belibor. Efektivna kamata na dinare kreće od 9,17%, a na evre od 4,91%.

Izolacija štedi i do 30% energije

Prema tvrdnjama iz ProCredit banke, pravilna izolacija zidova smanjuje troškove grejanja i do 20%, a ušteda dostiže 30%, ako se izoluje i krov. Zamenom starih prozora sa jednostrukim staklom, novim sa duplim staklima štedi se do 10% energije, a kupovinom novih bojlera umesto starih može se smanjiti trošak za struju i do 17%.

Kako se dodaje, samo postavljanje štedljivih sijalica smanjiće četiri do pet puta potrošnju struje za osvetljenje, dok bi ugradnja solarnih ploča za zagrevanje vode, oborilo godišnji trošak energije za čak do 59%.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar