Niče stambeno-poslovni kompleks nadomak YUBC

U delu novobeogradskog Bloka 12, u blizini YUBC, uskoro bi mogao da nikne nov stambeno-poslovni kompleks. Za područje od oko 7,95 hektara nedavno je izrađen Nacrt plana detaljne regulacije, prema kome se, uz park koji će biti očuvan, dozvoljava i gradnja oko 900 stanova, te poslovnog prostora gde bi posao moglo da nađe oko 1.270 ljudi.

Komisija za planove Skupštine grada Beograda utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije dela Bloka 12 koji obuhvata deo teritorije na Novom Beogradu i Zemunu između planiranih ulica Nova 1, Nova 2, ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle (deo Bloka 12), kao i manju površinu u susednom Bloku 10. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 7,95 hektara.

Plan, koji je izradio Urbanistički centar iz Beograda, naručilo je privredno društvo Razvoj Blok 12 iz Beograda.

Povod za izradu Plana detaljne regulacije je, navodi se, „potreba za uređenjem predmetnog bloka kroz opremanje i izgradnju stambeno‐poslovnog kompleksa, a cilj izrade Plana je da se nađe optimalno rešenje za realan i ekonomski opravdan okvir za izgradnju objekata na toj lokaciji".

Inače, prema Planu generalne regulacije, ova lokacija se nalazi u prostoru namenjenom za površine javnih namena, kao i za gradnju objekata (na prostoru koji je sada neizgrađeno zemljište, zelena površina i mani sportski i komercijalni sadržaji).

Ukupna površina zemljišta iznosi 79.484 m² od čega je za javne namene predviđeno oko 46 hiljada kvadrata, dok bi na preostale 33 hiljade trebalo da bude omogućena gradnja budućeg stambeno‐poslovnog kompleksa.

Sama površina je fizički podeljena na dve celine pri čemu se celina „10" nalazi sa severoistočne strane Bulevara Nikole Tesle, u bloku 10, okružena zelenim površinama gradskog parka uz obalu Dunava između hotela Jugoslavija i Brankovog mosta, dok se celina „12" nalazi na neizgrađenom delu bloka 12, sa jugozapadne strane Bulevara Nikole Tesle.

Dok se u celini „10“ zadržava zelena površina, koja je deo postojećeg gradskog parka, i na kojoj nije dozvoljena izgradnja, u celini „12“ predviđena je gradnja komercijalnih, stambenih i poslovnih objekata.

U okviru ove zone definisan je maksimalni indeks zauzetosti parcele od 50%, kao i maksimalna visina slemena objekata od 37 metara.

U okviru plana, razlikuju se dve zone mešovitih gradskih centara - M‐P zona u kojoj su komercijalni sadržaji zastupljeni 100% i M‐S zona u kojoj je predviđena i gradnja stanova.

Površina parcele na kojoj se nalazi M-P zona je oko 11 hiljada kvadrata, dok planirana bruto razvijena građevinska površina iznosi 55,4 hiljade kvadrata. Dvostruko veća je površina parcele M-S zone, kod koje planirana bruto razvijena građevinska površina iznosi oko 79 hiljada kvadrata.

Ukupno, dakle, predviđena je gradnja oko 135.000 metara kvadratnih (BRGP).

Planirana je gradnja 892 stana u kojima se očekuje da bude oko 2.600, stanovnika, dok bi u poslovnom delu posao trebalo da nađe 1.267 ljudi.

Planom su, takođe, predviđene i dve nove ulice - Nova 2 išla bi od ulice Trešnjinog cveta, duž YU biznis centra, do ivice zelenila u pravcu Palate Srbija, dok bi Nova 1 predstavljala priključak između Bulevara Nikole Tesle i Nove 1.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar