Nelegalni objekti uz reke ne mogu se štititi

U Srbiji trenutno, prema nekim procenama, ima između 1,1 i 1,5 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a nekoliko desetina hiljada njih su uz korita velikih reka, rekao je danas direktor JP "Srbijavode", Goran Puzović.

"Sagrađeni su bez građevinskih dozvola, tamo gde ne bi smeli da budu i oni tehnički ne mogu da se štite. To je veliki problem naše države, ali sada imamo novi Zakon o legalizaciji koji će definisati šta od tih objekata može da se legalizuje i pod kojim uslovima", rekao je Puzović prilikom posete Čačku..

Napominjujući da eksploatacija šljunka i peska, takođe, predstavlja veliki problem, ali da nije u nadležnosti tog preduzeća, on je rekao da će ove godine biti predložene izmene i dopune Zakona o vodama i drugih pratećih zakona koji će definisati način njihove eksploatacije.

"U prethodnom periodu smo imali zajedničku kontrolu lokalnih samouprava i države, potrudićemo se da to ponovo bude praksa i zajedno zaštitimo obale reka, jer je cela centralna Srbija ugrožena od divljih eksploaticija", zaključio je on.

Puzović je istakao da je trenutna hidrometeorološka situacija u Srbiji stabilna, a vodotoci na nivou srednjih i srednje - visokih za ovo doba godine.

Napominjujući da su upoznati sa prognozom koju je dao Evropski savet, Puzović je dodao da su dugoročne prognoze dosta neprecizne i da je pitanje koji deo Balkana će zahvatiti poplave ukoliko ih uopšte bude bilo.

Prema Puzovićevim rečima, zadatak države i lokalnih samouprava je da svakodnevno rade na povećanju stepena bezbednosti svih vodnih objekata, kako bi se, eventualni, novi poplavni talas, dočekao spremno.

"Problemi mogu da se jave na malim bujučnim tokovima poput prošlogodišnjih, gde se poplavni talas stvara veoma brzo. Teškoću prestavljaju velike padavine koje smo imali u prethodnom periodu, pa voda od 30 do 40 mm može napraviti štete", istakao je Pužović.

Što se tiče gradova pored velikih reka, Save, Dunava, Morave i Drine oni su opasani nasipima i ne bi trebalo da bude problema, rekao je direktor Srbijavoda. Puzović je naglasio da se na području Čačka izvodi sanacija korita Čemernice i Zapadne Morave, urađeno je zatvaranje svih probijenih mesta, a sada se vrše radovi radi potpune zaštite korita da se, eventualni, poplavni talas dočeka spremno.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar