NALED:Ozvaničiti – kupac nekretnine plaća porez na prenos

Izmenama Zakona o porezima na imovinu trebalo bi potvrditi da je obveznik ono lice koje u praksi zapravo i plaća taj porez - a to je kupac, predlaže NALED-ov Savez za imovinu i urbanizam, koji je formiran danas kao podrška unapređenju regulative i sprovođenju reformi u ovim oblastima.

Porez na prenos apsolutnih prava, podseća se u saopštenju NALED-a, po zakonu je u obavezi da plati prodavac, ali je u 99 odsto slučajeva kupac taj koji zaista izmiruje poresku obavezu prema državi u visini od 2,5 odsto vrednosti nekretnine.

Članovi Saveza smatraju da zato i zakonom treba potvrditi da je obveznik za plaćanje tog poreza državi lice koje to u praksi zaista i čini.

To je samo jedna od tema koju će pred resornim institucijama pokrenuti Savez za imovinu i urbanizam koji je danas konstituisan kao novo radno telo NALED-a. Savez je okupio 21 člana NALED-a iz redova privrede, lokalnih samouprava, udruženja i javnih institucija.

" Imovina i urbanizam su oblasti u kojima je trenutno najintenzivniji rad na kreiranju regulatornog okvira. Predstoje nam izmene zakona o planiranju i izgradnji, stečaju, izvršenju i obezbeđenju i usaglašavanje sektorskih propisa koji se naslanjaju na novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova", kaže Jasmina Radovanović, savetnica za saradnju s privredom u NALED-u i koordinatorka Saveza.

Neophodno je, kako dodaje, i da unapredimo procedure eksproprijacije, urbane i ruralne komasacije, konverzije, restitucije i ozakonjenja objekata kako nerešeni imovinski odnosi ne bi ometali realizaciju investicija i razvoj privrede.

Odgovor NALED-a

"Izmene Zakona o porezima na imovinu očekujemo tokom 2018. i zato smo predložili da situacija koja je evidentna na terenu, a to je da 99 odsto kupaca plaća porez na prenos apsolutnih prava, bude uneta u zakon i da kupci budu obveznici poreza", navodi se u odgovoru NALED-a.

Nadaju se da će predlog biti usvojen jer će, kako se dodaje, rešiti i neke praktične probleme koji se dešavaju u praksi, a to je da poreski organi traže od prodavca da dođe na šalter kako bi formalno regulisao ovu poresku obavezu.

Pozitivna promena koja će se od 1. jula dogoditi kod plaćanja poreza na prenos apsoulutnih prava jeste to što građani više neće morati da odlaze u Poresku upravu već će poresku prijavu moći da podnesu preko javnih beležnika koji će je elektonski prosleđivati, ističu u NALED-u.

Kada se u obzir uzme da će na isti način moći da podnesu zahtev za upis nekretnine u katastar, kao i poresku prijavu za porez na imovinu, ubuduće će pri kupovini nekretnine imati samo jedan do dva odlaska na šalter umesto šest kako je sada, precizira se u odgovoru.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar