Moguć reprogram kredita za samohrane majke, nezaposlene…

Ministarstvo finansija predložilo je bankama da određenim kategorijama građana koji imaju stambene kredite u švajcarskim francima ponude reprogram duga, i to pre svega samohranim majkama, onima koji su tim kreditom kupili prvi stan, nezaposlenima ...

Preporuka za reprogram koju je resorno ministarstvo uputilo bankama odnosi se na klijente koji ispunjavaju određene uslove, a to su, recimo, da je u momentu odobrenja kredit bio namenjen za kupovinu prvog stana, zatim da je iznos preostalog duga veći od tržišne vrednosti nekretnine, čime je klijent izgubio svoj inicijalni ulog i ukupnu dosadašnju otplatu kredita.

Dalje, preporukese odnose na "nesolventnost klijenta", odnosno na one kod kojih su nastupile vanredne okolnosti nakon što su već uzeli kredit, koje su im narušile platnu sposobnost - samohrane majke, nezaposlenost u periodu dužem od pola godine, privremena odnosno trajna invalidnost usled nesreće ili bolesti...

Ako ostatak mesečnih prihoda, odnosno razlika između ukupnih mesečnih prihoda i iznosa rate za kredit, nije dovoljan za plaćanje drugih obaveza i normalnu egzistenciju pojedinca ili porodice, to je opet klijent koji bi mogao da dobije reprogram.

"Naša preporuka je da banke kvalifikovanim klijentima predlože reprogram postojećih obaveza uzimajući u obzir visinu inicijalnog kredita, ostatak duga i preostali period otplate kredita, kao i sposobnost klijenta da servisira kredit", piše u saopštenju Ministarstva finansija.

Iz tog ministarstva poručuju da će ,u skladu sa važećim propisima, omogućiti povoljan poreski tretman, ukoliko se banke odluče da otpišu glavnicu i troškove zbog reprograma za kvalifikovane klijente.

"Očekujemo da će Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) i Narodna banka Srbije (NBS), u sklopu svojih nadležnosti predložiti mere koje bi omogućile bankama da izađu u susret klijentima u nalaženju rešenja za ovu vrstu kredita", navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo finansija poručuje da će, u saradnji sa NBS, podržati primenu ovih preporuka direktnim kontaktom sa Udruženjem banaka Srbije i konkretnim bankama koje su odobravale ovu vrstu kredita.

Pomenute preporuke se, prema navodima ministarstva, ne mogu tumačiti kao pokušaj mešanja u slobodu ugovaranja, ali podrazumevaju da će ih banke razmotriti i primeniti na osnovu individualnog pristupa svakom klijentu.

"Očekuje se da banke i njihovi klijenti, uvažavajući preporuke, pronađ međusobno prihvatljiv način za prevazilaženje situacije", poručuju iz ministarstva dodajući da je situacija komplikovana jer je švajcarac jačao u odnosu na evro i dinar, a istovremeno je pala cena stanova na domaćem tržištu.

To je, kako je navedeno, uslovilo da veliki broj građana izgubi mogućnost da redovno plaća rate bakama.

"U okviru analize sagledana su i rešenja koja su primenjena, ili se razmatraju u drugim zemljama koje su se suočile sa sličnom problematikom", navode u Ministarstvu.

Resorno ministarstvo podseća da je Vlada Srbije formirala Radnu grupu kako bi pomogla građanima zaduženim u švajcarskim francima, i to na inicijativu premijera Aleksandra Vučića.

Preporuke su, kako navode, i nastale tako što je Radna grupa završila detaljnu analizu svih raspoloživih podataka o čemu je informisala predstavnike dužnika i predstavnike banaka.

U sastav Radne grupe su, osim ministra finansija i njegovih saradnika bili uključeni predstavnici Narodne banke Srbije i Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, a u radu aktivno i zapaženo učešće imali su i predstavnici Udruženja Efektiva, Udruženja banaka Srbije, kao i predstavnici šest domaćih banaka sa najvećim brojem odobrenih stambenih kredita u švajcarskim francima.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar