Lični podaci vlasnika stanova na izvol’te

Lični podaci vlasnika stanova i svi bitni elementi o nepokretnostima, pre svega u stambenim zgradama, u Srbiji su od 2008. godine dostupni svima, za minimum 1.140 dinara.

Naime, bilo koji građanin, u bilo kojoj Službi za katastar nepokretnosti u Srbiji, može da zatraži prepis lista nepokretnosti za određenu stambenu zgradu i tada dobije mnoštvo ličnih podataka svih upisanih vlasnika nekretnina.

Za to plaća 1.140 dinara ukoliko prepis lista nepokretnosti ima do pet strana, a, ukoliko ima više, taj iznos se uvećava za 65 dinara za svaku narednu stranu.

Tako, podnosilac zahteva, praktično za male pare, dobije jedinstven matični broj svakog upisanog vlasnika stana u stambenoj zgradi, kao i sve podatke za nekretnine kupljene na kredit, poput onih o tome kod koje je banke podigao kredit, koji je broj ugovora o kreditu i datum potpisivanja, koliki je iznos kredita, koji rok otplate, kolike su rate, broj mesečnih rata, visina kamatne stope, preostale rate...

Načelnik Službe za katastar nepokretnosti u Kragujevcu Zoran Jovanović u izjavi Tanjugu je rekao da su forma i sadržaj lista nepokretnosti, kao i izrada katastra nepokretnosti jasno definisani Zakonom o državnom premeru i katastru i podzakonskim aktom - Pravilnikom o izradi i održavanju katastra nepokretnosti.

Takođe, dodao je, mnogi zakoni, propisi i odredbe, među kojima su zakoni o hipoteci, prometu nepokretnosti i javnim beležnicima, definisan je unos podataka u katastar o vlasnicima i nepokretnostima.

Prema njegovim rečima, među obaveznim podacima su prezime, ime i ime jednog roditelja, prebivalište odnosno boravište, JMBG, kao i matični broj upisanog prethodnog vlasnika i novog koji se upisuje u katastar.

Naglašavajući da je unos tih podataka u bazu katastra nepokretnosti neophodan zbog pravne sigurnosti u obavljanju prometa nepokretnosti, Jovanović je rekao i da je odredbom člana 12 u tački 2, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, propisano da je obrada podataka dozvoljena bez pristanka lica.

"U bazi podataka katastra nalaze se svi bitni podaci o nepokretnostima, pa između ostalog i JMBG i podaci o hipotekama i kreditima. Svi ti podaci su obavezni kao sadržaj baze katastra, a onda se oni prikazuju i u izlaznom dokumentu lista nepokretnosti", rekao je Jovanović.

Na pitanje da li će nešto biti preduzeto na zaštiti ličnih podataka u izlaznom dokumentu iz Katastra nepokretnosti, Jovanović je odgovorio da mu je poznato da su na nivou Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) u toku aktivnosti na izmeni Zakona o državnom premeru i katastru.

"Ne znam detalje, ali aktivnosti na izradi izmene zakona su u toku. Mislim da će i ovo pitanje oko zaštite podataka biti regulisano na ispravan način", rekao je Jovanović, a prema najavi ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović predlozi zakona o konverziji i katastru naći će se pred poslanicima u skupštini već u martu.

Jovanović je podsetio da je jedinstvena evidencija o nepokretnostima i pravima na njima izrađena kroz realizaciju projekta sa Svetskom bankom 2008. godine, kada je, kako je naveo, praktično u Srbiji formiran Katastar nepokretnosti.

"Katastar nepokretnosti jeste jedinstvena i javna evidencija o nepokretnostima i pravima na njima, potpuno savremena, efikasna i automatizovana i svako može da izvrši uvid", naveo je Jovanović.

Služba za katastar nepokretnosti u Kragujevcu je u prošloj godini, naveo je Jovanović, izdala 8.681 izvod, odnosno prepis lista nepokretnosti, i to, uglavnom, istog dana kada se i zahtev podnese.

"Zahtev za izdavanje lista nepokretnosti ili izvoda iz lista nepokretnosti može da podnese stranka, vlasnik nepokretnosti, lice koje ima pravni interes, državni organ i mi smo dužni da taj list izdamo", rekao je Jovanović.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar