Licence za agente nekretnina

U razgovoru sa gospodinom Željkom RadojIčićem Generalnim Menadžerom Agencije Apartman o trenutnoj situaciji na tržištu nekretnina i dopunama zakona o prometu nepokretnosti kao i licencama koje agenti i agencije moraju da poseduju.

Šta donosi ovaj zakon?
Agenti moraju dobiti licencu za rad koja će biti javni podatak i biće objavljena u Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Licencu će kandidati dobijati polaganjem stručnog ispita definisanog po „Zakonu o Prometu Nepokretnosti“.

Informacije o licenciranim agentima će bit dostupne javnosti i svi građani će moći da se informišu o radnom statusu agenata i agenciji za koje oni vrše usluge.

Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti je donet 08. Novembra 2013, a krajnji rok da se agencije usaglase sa novim zakonom je 08. Maj 2015. godine. Ovim zakonom se povećava sigurnost klijenata na tržištu kao i ostalih učesnika u prometu nepokretnosti, a u isto vreme se i smanjuje poslovanje u sivoj zoni koja trenutno obuhvata 70-80%.

Agencije će biti u obavezi da imaju polisu osiguranja – osiguranje od odgovornosti prema trećem licu. Agencije će garantovati u pravnom smislu za valjanost obavljenog posla. Ovim zakonom su definisane sve obaveze i prava klijenata i agencija. Sve što je specifično u nekom odnosu biće dodatno usaglašeno, definisano i precizirano ugovorom o posredovanju, kako i na koji će način agencija zastupati klijenta.

Ugovor o posredovanju o prometu nepokretnosti se zaključuje između klijenta i agencije i po zakonu traje 12 meseci, ukoliko nije drugačije definisano u samom ugovoru.

Krajnji korisnici izmenom ovog zakona imaju samo korist. Još jedna novina u odnosu na prethodni period poslovanja, dakle pre donošenja zakona o prometu nepokretnosti, je u proviziji koju sada plaća i prodavac i kupac. Svaka strana plaća svog posrednika koga je angažovala na konkretnom poslu.

Druga strana medalje je ta da agencije koje ne mogu da odgovore zakonskoj regulativi i izazovima tržista neće moći da posluju, te to povlači i za sobom znatno manji broj agenata na trzištu. Ovim putem dolazi do ukrupljavanja agencija.

Sta će biti sa poslovima koji su započeti, a agencije neće poslovati više zbog izmena zakona?

Svi ugovor, o posredovanju u kupoprodaji, koji su zaključeni pre krajnjeg datuma usaglašavanja sa novim zakonom će se završiti, i klijenti neće biti oštećeni.

Da li će zbog novog zakona o prometu nepokretnosti doći do nekih promena u poslovima koje notari obavljaju?

Notari će vršiti overu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Trenutno se čeka uputstvo za overu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti koji su u procesu legalizacije. Dopunom zakona o bespravno podignutim objektima, ti objekti se ne mogu prodati, za sad se samo mogu nasleđivati. Otuđivanje takvih objekata će biti moguće tek po završetku legalizacije istih.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar