Legalizaciju platilo blizu 9.000 investitora

Ove godine Zavod za izgradnju grada nije sklopio nijedan ugovor o ozakonjenju objekata izgrađenih bez građevinske dozvole jer je 27. novembra 2015. godine stupio na snagu Zakon o ozakonjenju objekata kojim su regulisane nadležnosti i postupak legalizacije bespravne gradnje.

Međutim, u 2015, do stupanja na snagu te regulative, ZIG je zaključio 686 ugovora s investitorima koji nisu imali dozvolu za gradnju, a od 2003. do 2015. Zavod ima 9.905 ugovora o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Od toga broja dug je otplatilo 8.589 fizičkih lica i 279 pravnih, što znači da ZIG čeka uplate od više od hiljadu investitora. Podsećamo na to da je to preduzeće godinama davalo pogodnosti da se bespravna gradnja otplati na višegodišnje rate.

Sada su po Zakonu o ozakonjenju takse fiksne, pa do stotinu kvadrata oni koji su zidali bespravno treba ođednom da plate 5.000 dinara, za prostor bez građevinske dozvole od 100 do 200 kvadrata taksa se plaća 15.000 dinara, a od 200 do 300 kvadratnih metara prostora kuće ili stana 20.000 dinara. Za više od 300 kvadrata izgrađenog prostora bez dozvole treba izdvojiti 50.000 dinara. Takse za stambene i stambeno-poslovne zgrade izgrađene bez dozvole su znatno više i kreću se, u zavisnosti od veličine objekta, od 250.000 dinara do nekoliko miliona.

Koliko je zapravo još ostalo investitora koji treba da plate takse radi ozakonjenja-legalizacije znaće se 27. novembra, kada se popisivanje završava, pod uslovom da objekti mogu biti uknjiženi. Građevinska inspekcija do sada je popisala oko 6.500 objekata. Očekuje se da do kraja popisa neće biti značajnijih promena u pogledu broja objekata, odnosno investitora, jer je inspektorima preostalo popisivanje po gradskim mesnim zajednicama gde nije bilo masovnije gradnje, kao na periferiji Novog Sada.

S druge strane, i ti podaci neće biti u potpunosti pouzdani jer popisom nisu obuhvaćeni investitori koji su ranije podnosili zahteve za legalizaciju, imaju objekat izgrađen pre 1968. godine, poseduju građevinsku dozvolu a nemaju upotrebnu, te imaju upotrebnu dozvolu, a nisu uknjižili nekretninu.

Podsećamo i na to da su Zakonom o ozakonjenju obuhvaćeni objekti izgrađeni do 29. januara 2014. godine.

Po ranijim zakonima o legalizaciji, Gradska uprava za stambeno-komunalne poslove ima bezmalo 45.000 zahteva investitora za legalizaciju bespravne gradnje. Ta gradska služba je od stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju, dakle od 27. novembra 2015, do sada izdala 1.815 rešenja da se objekti mogu legalizovati.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar