Lakša rata za kvadrate

Pojedine banke u Srbiji, da bi privukle što više klijenata, osim što nude najpovoljnije kamate do sada, koje se kreću od 3,20 do 4,20 odsto, ne zahtevaju više osiguranje kod Nacionalne korporacije. Time se svesno upuštaju u rizik, jer će imati problema ukoliko ne budu mogle da naplate takav zajam. Ali s druge strane, to je ušteda za klijente koji ne moraju da plate premiju osiguranja u iznosu od minimum 1,5 odsto vrednosti kredita, pa se banke nadaju da će time što su smanjile trošak lakše da naplate svoje rate.

Ali Nacionalna korporacija se ne slaže sa ovakvim nastupom banaka - ističe da to za nju nije prihvatljivo i najavljuje preduzimanje mera da bi zaštitila svoje interese. Ona, inače, osigurava kredite koje banke odobravaju građanima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina, a koji su obezbeđeni hipotekom. Zasad NKOSK ima potpisane ugovore o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita sa 22 banke u Srbiji.

- Na bazi tih ugovora, poslovna banka nudi Korporaciji na osiguranje svaki pojedinačni kredit koji zadovoljava uslove koje zahteva NKOSK. Odlukom da prihvatimo osiguranje određenog kredita, preuzimamo deo rizika nenaplativosti tog zajma. To u praksi znači da 75 odsto neto gubitka banke po osnovu nenaplaćenog kredita snosi korporacija. Preuzimanjem dela rizika, Nacionalna korporacija snižava ukupan rizik banke, što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje svom klijentu - navode u NKOSK.

Banke koje odobravaju stambene kredite sa osiguranjem kod NKOSK do sada su nudile niže kamate na stambene kredite, ali to više nije pravilo. Uslovi su isti, osim što građanin koji se odluči da mu banka osigura kredit kod NKOSK treba da plati proviziju od najmanje 1,5 odsto od iznosa kredita i 40 evra naknade. Ukoliko hipoteka nije odgovarajuća, provizija može da bude i 2,5 odsto. A ukoliko klijent nema životno osiguranje, onda se uvećava za još 0,25 procenta.

Takođe, NKOSK povećava proviziju ukoliko je predmet hipoteke objekat u izgradnji, za 0,5 odsto, dok je procenat veći za 0,15 odsto ako je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji. Veća premija za pola procenta se zaračunava ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60 odsto. Ako građanin i solidarni dužnici imaju kreditnu sposobnost jednaku ili veću od 70 odsto, premija osiguranja se uvećava za jedan odsto, a ako je kreditna zaduženost klijenta 80 ili više odsto onda je premija veća za 1,5 odsto!

Za zajam od 50.000 evra, najmanja premija koja se plaća NKOSK jednokratno iznosi 550 evra. Za sve ostale klijente koji nisu u najpodobnijoj grupi taj trošak je znatno veći. Kako građani i pored niskih kamatnih stopa teško uzimaju kredite, banke svesno ulaze u rizik, ali sa nadom da će manju ratu lakše naplaćivati.

PRATEĆI TROŠKOVI - 1.000 EVRA

Građanin koji u uzme kredit od 50.000 evra mora da položi učešće od 10.000 evra. Ukoliko ga otplaćuje 30 godina, sa kamatom od 3,85 odsto, mesečno će izdvajati 174,20 evra.

Prateći troškovi obuhvataju premiju NKOSK od 550 evra, naknadu NKOSK 30 evra, osiguranje nepokretnosti od 40 evra, procenu vrednosti nekretnine 100 evra, izdavanje lista nepokretnosti 10 evra, overu založne izjave 10.000 dinara, taksu za upis hipoteke 20.000 dinara i osiguranje života 100 evra. Sve ove naknade, provizije i ostale usluge klijenta u startu koštaju oko 1.000 evra.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar