Krivična za notare ako overe stan bez dozvole

Notari u Srbiji ubuduće će, prema svemu sudeći, moći da overevaju ugovore o prometu nepokretnosti samo za legalno izgrađene objekte.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić sastaće se sa predstavnicima Javnobeležničke komore Srbije, sa kojima će razgovarati o overavanju ugovora za one objekte koji nemaju građevinsku dozvolu.

Kako je navedeno u saopštenju Gradske uprave, Vesić je ranije uputio pismo komori notara u kojem ih poziva da hitno donesu obavezujuće uputstvo svim javnim beležnicima Grada Beograda i Republike Srbije. U pismu se traži da notari ne overavaju ugovore o prometu nepokretnosti objekata u izgradnji za koji investitoru nije izdata građevinska dozvola i potvrde o prijavi radova i objekata u pogledu kojih je u toku postupak ozakonjenja dok se postupak ne okonča.

Notari će, kako objašnjava, biti u obavezi da upozore građane na posledice, a protiv svakog javnog beležnika koji, i pored obavezujućeg uputstva, bude overio ugovor o prometu nepokretnosti koje nisu ozakonjene, odnosno koje su u izgradnji, biće podnete krivične prijave.

Zamenik gradonačelnika objasnio je da je reč o krivičnom delu i da se takve aktivnosti notara više neće tolerisati.

"Bespravna gradnja je krivično delo, a overavanje nečega proisteklog iz toga je takođe krivično delo, jer javni beležnici zloupotrebljavaju službeni položaj, odnosno nesavesno rade u službi. Korišćenjem službenog položaja pribavljaju imovinsku korist, nanose štetu gradu i lokalnim samoupravama", rekao je Vesić.

On je naglasio da nećemo biti uređeno društvo dok postoji bespravna gradnja, jer onaj ko bespravno gradi, taj ne plaća doprinose za gradjevinsko zemljište, što znači da osim što vara građane, potkrada i budžet. Kako je dodao, to dalje implicira da kada se ne plate doprinosi, nema vrtića, nema puteva, kanalizacija, i opet su oštećeni svi građani.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar