Koliko se plaća za nasledstvo, koje su takse za stan

Osnovna prednost, navode u notarskim kancelarijama, jeste što se ostavinske rasprave više ne odlažu kao što je bila praksa kad su ih radili sudovi i što su takse za naslednike fiksne, dok su ih sudije ranije određivale paušalno.

Ostavinske rasprave, koje su se ranije odlagale decenijama, sada se kod notara sprovode ekspresno. Zakazuju se najčešće dva do tri meseca nakon smrti ostavioca, a taksa koju naslednici plaćaju javnim beležnicima se kreće od 3.600 do 72.000 dinara, a u zavisnosti od vrednosti imovine.

Tako onaj koji je nasledio, recimo, dvosoban stan čija je vrednost, procenjena na 50.000 evra platiće taksu 32.400 dinara.

Fiksne takse

Ako, s druge strane, nasledite samo stariji automobil koji vredi 1.000 evra, notaru će dati oko 3.000 dinara.

Osim nagrade notaru, naslednici za ročište moraju da prilože i podebeo spisak dokumentacije, što može da košta živaca, ali i još nekoliko hiljada dinara. Samo za list nepokretnosti u Beogradu potrebno je 1.850 dinara, a cena zavisi od opštine do opštine, za izvod iz matične knjige rođenih 420 dinara, a tu se spisak dokumenata ne završava.

Osnovna prednost, navode u notarskim kancelarijama, jeste što se ostavinske rasprave više ne odlažu kao što je bila praksa kad su ih radili sudovi i što su takse za naslednike fiksne, dok su ih sudije ranije određivale paušalno. Na sudovima su iznosile od 1.000 do 75.000 dinara.

nasledstvo

Kraći postupak

-Javni beležnik obračunava i naplaćuje nagradu i troškove od stranaka u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu. On je dužan da u rešenju obrazloži odluku o nagradi i troškovima. Osnovica za obračun je vrednost zaostavštine koja se određuje na osnovu procene tržišne vrednosti stvari, umanjene za dugove ostavioca - objašnjavaju u Javnobeležničkoj komori.

Od tog iznosa, 20 odsto na ime PDV uplaćuje se u republički budžet, a 30 odsto izdvaja se za unapređenje sudstva. Pod troškovima javnog beležnika smatraju se i oni za dostavljanje poziva strankama, poreskim organima i sudu, i iznose 540 dinara po svakom nasledniku koji učestvuje u postupku.

Dobra vest je da naslednici koji trenutno nemaju para, moraju na put, bolesni su ili imaju neku drugu obavezu ostavinsku raspravu mogu da odlože u dogovoru sa notarom.-Prilikom poveravanja vođenja ostavinskog postupka, sud određuje i rok u kojem je javni beležnik dužan da sprovede postupak i donese rešenje. Dosadašnje iskustvo govori da su ostavinski postupci koji su povereni javnim beležnicima kraći u odnosu na postupke koje je vodio sud. Stranke u dogovoru sa javnim beležnikom mogu da odlože ostavinsku raspravu za drugi termin - kažu u Javnobeležničkoj komori.

Što je imovina vrednija i tarifa je veća

Ako vrednost zaostavštine prelazi deset miliona dinara, nagrada se povećava za 3.800 dinara za svaki započeti milion dinara vrednost zaostavštine, s tim što ukupna nagrada ne može biti veća od 72.000 dinara. Ako u postupku za raspravljanje zaostavštine učestvuje više od tri stranke, nagrada se povećava za 1.800 dinara za četvrtu i svaku narednu stranku, s tim da na taj način nagrada može biti uvećana najviše 50 odsto.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar