Koliko grad Čačak ima stanova?

Čačak - Većnici grada Čačka nisu dobili odgovor na pitanje sa koliko stanova raspolaže lokalna samouprava jer odsek za imovinsko pravna pitanja nema svu dokumentaciju.

Mirjana Džoković iz odseka za imovinsko pravna pitanja je istakla da su za te podatke bile zadužene dve koleginice koje su preminule.

Od 21 dodeljenog stana ugovori postoje za 19 dok za dve stambene jedinice nisu pronađeni podaci po kom osnovu su oni izdati, ali se ipak zna kome su dati u zakup.

Dugovanja za zakupninu i komunalne usluge su ogromna, a jedan od najvećih dužnika je gradski pravobranilac Katarina Novković koja je sa čačanskom GU zaključila ugovor na kojem nema vremenske odrednice.

Ona, kako je rečeno, ima obaveze po pomenutim osnovama oko 87 hiljada dinara.

"Nije domaćinski da predstavnici grada nešto duguju, jer mi onda nemamo pravo da apelujemo na građane da izmiruju svoje obaveze", rekao je većnik Bratislav Jugović iz Pokreta socijalista.

On smatra da bi bilo ispravno da Novkovićeva vrati ključeve budući da su ti stanovi namenjeni za smeštaj ili raseljavanje socijalno ugroženih kategorija ističući da nema ličnih animoziteta pema njoj.

Jugović je dodao da sve ugovore treba proveriti i ispitati da li su lica koja stanuju u stanovima u istom satusu kao prilikom dodeljivanja stambenih objekata.

Većnik Milijan Minić se začudio jer nema dokumentacije o broju stanova u vlasništvu grada, postavivši pitanje kakvu poruku lokalna samouprava šalje kada ima takav odnos prema sopstvenoj imovini.

"Nema potrebe da se proziva samo Katarina Novković jer je to jedan od 21 stana i prema svima je neophodno imati isti kriterijum", kazao je Nemanja Trnavac .

U raspravu se umešao i sekretar Skupštine grada Čačka, Ljubodrag Petković koji je rekao da uvodničar nije dobro objasnio materiju i poručio većnicima iz SNS da ako im nešto nije jasno pitaju SPS, što je izazvalo negodovanje gradonačelnika i pojedinih većnika.

"Novković zastupa dobro interese grada i zaslužuje da koristi stan jer ima muža i decu, a što se tiče duga za grejanje ušla je u reprogram", naveo je Petković.

Većnik Milan Plazinić je istakao da se ne govori o Katarini Novković već o gradskom pravobranocu, koji, kako je rekao, nije smeo da dozvoli da toliko duguje.

"Dug joj vezuje ruke pa kada bude zastupala interese grada druga strana može da joj kaže da će svoje obaveze izmiriti kada ona to učini", naveo je Plazinić.

Većnik Radomir Kruščić je ocenio da su gradske službe neozbiljne i da je sramota da grad ne zna šta poseduje od imovine ne isključivši mogućnost da u vlasništvu ima 31 a možda i 40 stanova, na šta je gradonačelnik Vojislav Ilić rekao da to "verovatno znaju najbolje službenice koje su preminule".

Ilić je naložio GU za urbanizam da za narednu sednicu GV dostavi tačan podatak o nepokretnostima kojima grad raspolaže.

"Takođe, neophodno je u dogovoru sa Centrom za socijalni rad i rukovodstvom JKP u Čačku dogovoriti kako da se namire ova dugovanja, a ukoliko postoji pravni osnov, socijano ugroženima treba otpisati dug", rekao je Ilić.

Inače, ukupan dug za zakup i komunalne usluge JP lica koja stanuju u navedenim stanovima iznosi 1,68 miliona dinara.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar