Koja je uloga notara u borbi protiv divlje gradnje?

Procenjuje se da je u Srbiji i dalje više od dva miliona nelegalnih objekata, od čega polovinu čine stambeni. Kada su notari preuzeli overavanje ugovora, ideja je bila da kupovina stana bude brža, lakša i sigurnija. To je trebalo da uredi tržište nekretnina, ali praksa je pokazala drugačije. Notarima je i dalje po Zakonu o prometu nepokretnosti dozvoljeno da overavaju kupoprodajne ugovore nelegalnih objekata. Da se problem reši, u Društvu sudija poručuju - zakon ne treba menjati, već primenjivati.

Javni beležnici su uspostavljeni da bi građani imali pravnu sigurnost u prometu nepokretnosti, a bespravna gradnja je krivično delo, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

"Kakva je to pravna sigurnost ako oni overavaju ugovore na kojima sitnim slovima napišu da nisu odgovorni ako zgrada ne bude legalizovana? Ko će tim ljudima da plati štetu ako zgrada bude srušena, odnosno ne bude legalizovana, ko će da bude odgovoran ako se zgrada sruši?", pita Vesić.

Član 4-a Zakona o prometu nepokretnosti obavezuje notare da overe takav ugovor, uz upozorenje da objekat nije legalan, kažu u Komori javnih beležnika. Ističu da su ih zbog odbijanja overe neke stranke već tužile.

"Sud je nalagao Javnom beležniku da izvrši službenu radnju. Pored toga, nalagao je javnom beležniku da plati troškove postupka po advokatskoj tarifi, i mi bismo u tom slučaju, pored toga što bismo kršili zakon, još bili i kažnjeni od suda", objašnjava predsednik Komore javnih beležnika Srbislav Cvejić.

Nešto može biti zakonito ali i nepravično, kažu u Društvu sudija. Objašnjavaju da su nekažnjivost i česte izmena zakona o legalizaciji gradnje, ohrabrivale nelegalne graditelje i investitore.

"U tom smislu, zakonodavac mora da nađe neko novo rešenje a novo rešenje nije izmena zakona, nego primena zakona. Jednom mora da se podvuče crta i da se kaže stop i jednom mora da počne da se ruši", poručila je Dragana Boljević iz Društva sudija.

Divlja gradnja mora biti zaustavljena jer donosi gomilu sudskih sporova, ljudi često ostaju bez životne ušteđevine, a nedavno je zbog takvog spora u Beogradu, jedan investitor izgubio život.

Pored zabrane prodaje objekata, predlozi za zaustavljanje divlje gradnje su da se ona tretira kao krivično delo, da se zabrani priključivanje na vodovod, kanalizaciju i struju i pokrene medijska kampanja za rušenje bespravnih objekata.

Na zapadu Evrope nelegalna gradnja ne postoji decenijama. Davnih sedamdesetih godina prošlog veka, čoveku koji je na svom placu u Danskoj bespravno dozidao sprat, srušili su celu kuću, a u Švedskoj su bespravne graditelje slali i na procenu u psihijatrijske ustanove.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar