Kako ozakoniti zgradu kad investitor utekne?

Postupak ozakonjenja nelegalnih kvadrata traje gotovo godinu dana, ali vlasnici stanova građenih bez dozvole još nisu uspeli da nađu model da svoje kvadrate legalizuju.

Investitori, čija je obaveza bila da plate postupak ozakonjenja, uglavnom su nezainteresovani ili im se posle prodaje nekretnina izgubio svaki trag. Zakonodavac je dao mogućnost da stanari svoj problem reše i kada je investitor nedostupan ili nepoznat, ali im je u praksi teško da takav status graditelja i dokažu.

Goran Miladinović iz beogradskog naselja Veljko Vlahović već mesecima pokušava da ozakoni svoj stan.

"Komšije i ja ne možemo da pronađemo investitora koji je gradio zgradu. Nismo ga videli ni čuli godinama. Mi smo zainteresovani za ozakonjenje i zahtev je davno predat. U Sekretarijatu za legalizaciju su nam rekli da imamo svu neophodnu dokumentaciju, ali da čekaju upustvo Ministarstva građevine kakod a postupaju u našem slučaju. Ja ne znam ko sad treba da traži investitora, da li da se obratimo policiji ili će ga tražiti nadležni za legalizaciju", navodi Miladinović.

U resornom ministarstvu, međutim, kažu da je Zakonom o ozakonjenju precizno propisano postupanje nadležnog organa, kada utvrdi da je investitor nedostupan ili nepoznat.

"Nedostupnim investitorom se smatra osoba čije je prebivalište nepoznato ili ako se radi o pravnom licu koji je prestalo da postoji. Moguće su različite pravne situacije, a svaka se rešava zavisno od utvrđenog činjeničnog stanja", kažu u Ministarstvu građevine. Još napominju da, kada je predmet ozakonjenja zgrada koja se sastoji iz više delova, a za koju se ne može utvrditi investitor, nadležni organ donosi rešenje o ozakonjenju zgrade, koje obavezno sadrži specifikaciju svih posebnih delova.

Pomoćnik načelnika Gradske uprave za urbanizam Novog Sada Slobodan Bekrić kaže da oni teže da, u okvirima koje zakon dozvoljava, izađu u susret svima koji izraze želju da ozakone svoje stanove.

"Ne postoji generalno pravilo na koji način se utvrđuje da je investitor nepoznat ili nedostupan. Obično su to firme u stečaju ili više ne postoje, a često se dešava da su u pitanju i fizička lica koja su se iselila iz zemlje. Ostavljena je mogućnost vlasnicima posebnih delova takvog objekta da se organizuju putem skupštine stanara ili na neki drugi način kako bi aktivno učestvovali u postupku i prikupili potrebnu dokumentaciju", navodi Bekrić.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar