Javni beležnici – veća pravna sigurnost građana

Komora javnih beležnika Srbije smatra da je siguran i legitiman pravni promet pri kupoprodaji nekretnina, koji sada garantuju javni beležnici, zajednički interes građana, gradskih i državnih organa i čitavog društva.

U saopštenju Komore javnih beležnika se navodi i da je uvođenje javnih beležnika donelo znatno veću pravnu sigurnost građanima.

Povodom dopisa koji je Direkcija za građevinsko zemljište Beograda uputila Komori javnih beležnika, a u kojem se notari pozivaju da građane obaveste o eventualnim problemima pri overi kupoprodajnih ugovora, odnosno o eventualnom postojanju spora između Grada i investitora koji nisu platili gradsko-građevinsko zemljište, predstavnici Komore su ukazali da beležnici postupaju u skladu sa zakonskom obavezom po kojoj štite učesnike u prometu nekretnina od nepravilnosti i potencijalnih prevara u koje mogu upasti kad zaključuju posao.

Kako je navedeno, javni beležnici ukazuju i da je do sada postojalo nezadovoljavajuće stanje u pogledu pravne sigurnosti poslova s nepokretnostima i nedozvoljivo velik broj prevara, izigravanja i neostvarivanja takvih poslova nesavesnih investitora i preprodavaca, a na uštrb građana i države.

U saopštenju je istaknuto da je osnovna dužnost beležnika, po zakonu, da obavi formalnu i sadržinsku kontrolu punopravnosti ugovora i proveru činjeničnog stanja pri prometu nepokretnosti, između ostalog i proveru eventualno u katastar upisane zabeležbe spora za sve stanove i za investitore koji nisu ispunili obavezu za plaćanje gradskog građevinskog zemljišta.

Zato je, kako u Komori zaključuju, javno beležništvo profesija čiji je proklamovani cilj zaštita pravne sigurnosti i realizacije transakcija s nepokretnostima na zadovoljstvo građana, države i društva u celini.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar