Iznajmljivanje stana: kako izbeći probleme sa zakupcem?

Sedam koraka koje je potrebno učiniti kako ne biste imali problema sa zakupcem Vašeg stana. Ključna pitanja za većinu zakupodavaca su: Kome iznajmiti stan i kako naći dobrog podstanara? To je razumljivo jer će se za Vašu nekretninu, u periodu iznajmljivanja, brinuti neko drugi.

Želite da podstanar dosledno vrši svoje dužnosti održavanja i pravilne upotrebe? Istovremeno, važno je da ste i Vi svesni svojih dužnosti.

1. Pripremite stan za iznajmljivanje
Stan mora biti čist i uredan da biste ga lakše iznajmili. Neki zakupci preferiraju nameštene stanove, dok drugi traže prostor koji mogu urediti sami. Ukoliko iznajmljujete namešten stan, preporučujemo da ne ulažete u skupe pokretnosti jer ćete stalno biti zabrinuti da li Vaš podstanar dovoljno pažljivo postupa sa njima.

Lične stvari i predmete veće vrednosti svakako ponesite sa sobom, vodite brigu o osnovnoj i funkcionalnoj opremi, a drugo po dogovoru prepustite Vašem podstanaru.

2. Saznajte više o Vašim pravima i dužnostima
Stanovi se nikada ne iznajmljuju bez potpisanog ugovora. Ne samo da je protivzakonito, već možete imati i niz problema ako prava i obaveze stanara nisu jasno definisani.

Za pomoć imate Zakon o stanovanju. Tu su jasno opisana prava i dužnosti koje trebate uvrstiti u ugovor o zakupu. Ugovor o zakupu treba biti u pisanom obliku. Primere ugovora, koji Vam mogu pomoći, možete naći na internetu.

Ugovor o zakupu sadrži odredbe o međusobnim obavezama stranaka kod korišćenja i održavanja stana i zajedničkih delova stambene zgrade.

Bilo bi dobro da ugovor o zakupu sadrži:

iznos zakupa,
način i rokove plaćanja,
obim troškova koji nisu obuhvaćeni zakupom, a odnose se na pojedine operativne troškove (troškovi potrošene električne energije, vode, grejanja, itd.),
ukupne operativne troškove (za zajedničke delove stambene zgrade).

Uobičajeno je da stanar plaća operativne troškove za stan, kao i troškove održavanja zajedničkih delova stambene zgrade - osim ako ugovorom nije drugačije navedeno. Zakupac je dužan da postupa sa pažnjom dobrog domaćina i nema pravo da bez saglasnosti zakupodavca vrši prepravke u stanu. Zakupac je dužan o svom trošku da otkloni štetu koju prouzrokuje u stanu on ili lice koje sa njegovim dopuštenjem boravi u stanu. Pri korišćenju stana zakupac ne odgovara za pogoršanje stanja stana do kojeg je došlo usled njegovog redovnog korišćenja i u skladu sa odredbama ugovora o zakupu stana. Po prestanku ugovora o zakupu stana, zakupac je dužan da preda zakupodavcu stan u stanju u kojem ga je primio ako nije drugačije ugovoreno.

3. Predvidite moguće probleme

Dobar zakupac će pažljivo koristiti stan i uvažavati sve odredbe zaključenog ugovora. Ali, dobro je znati opcije koje imate na raspolaganju ako nešto pođe po zlu. Preporučujemo da razgovarate sa advokatom i da saznate koji se problemi mogu pojaviti i kako se mogu rešiti (pogotovo šta možete učiniti ako stanar ne plati troškove). Možete izbeći moguće komplikacije ako o njima unapred razgovarate sa zakupcem i uključite ga u izradu ugovora o zakupu.

Ugovor o zakupu ne treba biti overen kod javnog beležnika. Možete ga sastaviti sami.

4. Ugovorite osiguranje
Vi ste ti koji trebate ugovoriti odgovarajuće osiguranje imovine.
Prema našim podacima, vlasnici se najčešće odluče za osiguranje od požara (koje uključuje i prirodne opasnosti, kao što su oluja,grad, grom, a moguće je dodatno uključiti i osiguranje od poplava),osiguranje od potresa,osiguranje stambenih pokretnostii osiguranje od provalne krađe i razbojništva.
Preporučujemo da osigurate i pokretnosti koje se nalaze u stanu.
5. Zakupcu savetujte da se za svoje stvari pobrine vlastitim osiguranjem
Zakupcu savetujte da osigura svoje stvari.
Mnogi podstanari uopšte ne razmišljaju o tome da za svoju imovinu i odgovornost trebaju imati vlastitu polisu osiguranja. Naime,pogrešno je mišljenje da su osigurani polisom osiguranja vlasnika stana, što obično nije slučaj. Ako grad ošteti krov, odštetu dobija (su)vlasnik zgrade - Vi. Ako, međutim, indirektni udar groma uništiti računar stana a (zakupca) njemu će biti isplaćena šteta samo ako je računar adekvatno osiguran.

6. Pripremite popis majstora
Uprkos oprezu štete se mogu dogoditi. Budite spremni za takve situacije i sa podstanarom dogovorite da Vas informiše o nastaloj šteti kako bi je mogli u što kraćem roku sanirati. Ako podstanar uzrokuje oštećenje zbog nepravilnog ili nemarnog korišćenja stana, onda je odgovoran i za troškove popravke. Inače, Vi ste odgovorni za saniranje štete i povezane troškove. Mnoge manje i jednostavnije popravke možete i sami napraviti, a kod složenijih poslova konsultujte se sa stručnjakom kako ne biste prouzrokovali dodatnu štetu. Zato pripremite popis majstora koje možete kontaktirati za pojedine vrste šteta koje niste sami u mogućnosti sanirati, poput vodoinstalatera i električara.

7. Dogovorite obilazak stana
Trebate verovati zakupcu i pustiti ga da živi svoj život. Ne smete bez njegovog znanja ulaziti u stan. Najbolje je da se dogovorite sa zakupcem kada ćete doći u posetu radi provere da li se stan koristi u skladu sa ugovorom o zakupu. Zakupac mora dopustiti ulaz vlasniku stana. Na koji način i u kojim intervalima najbolje je definisati ugovorom. Ako imate jasno definisane obaveze i odgovornosti veća je verovatnoća da će obe strane biti zadovoljne i bezbrižne.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar