Infrastruktura na prvom mestu

Gradski odbornici istakli da su trenutne kapitalne investicije u glavnom gradu najveće u proteklih nekoliko decenija

Beograd danas ima najveće kapitalne investicije u proteklih nekoliko decenija i najviše novca iz budžeta troši se upravo na infrastrukturu, rečeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine grada. Vodeće investicije su radovi na mostu preko Ade sa pristupnim saobraćajnicama, izgradnja kanalizacije u svim delovima prestonice, uređenja grobalja i izgradnja stanova za raseljavanje.

Odbornici Skupštine grada usvojili su juče izveštaj o uređenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta za 2011. godinu. Za ovaj program bilo je predviđeno 17,6 milijardi dinara, a realizovane su oko 13,3 milijarde dinara. Prema rečima Borisa Rankovića, direktora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, izveštaj sadrži tri programa: uređivanje građevinskog zemljišta, uređivanje kapitalnih saobraćajnica i otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

Sremska gazela

- U prvom delu najviše novca je izdvojeno za izgradnju mreže kanalizacije, uređenja grobalja i izgradnju stanova za raseljavanje, a najmanje za uređenje slobodnih površina. U delu izgradnje kapitalnih saobraćajnica najvažnije investicije su most preko Save i njene pristupne saobraćajnice, zatim petlja Hipodrom i rekonstrukcija Pančevačkog mosta. U toku je izgradnja i Sremske gazele u dužini od sedam kilometara, a ugovoreni su i radovi na završetku mosta preko Save u Obrenovcu. Takođe, građevinsko zemljište dodeljeno je u zakup na 34 lokacije, a ukupno su sa investitorima i građanima zaključena 4.473 ugovora - kazao je Ranković.

U ovoj godini mnogi Beograđani dobiće mogućnost priključenja na sistem daljinskog grejanja, jer su odbornici usvojili Program izgradnje objekata toplifikacije u 2011. godini. Njegovom realizacijom biće ostvarena sigurna i ekonomična proizvodnja toplotne energije i poboljšan kvalitet njene distribucije, ali i unapređena zaštita životne sredine. Od maja 1988. u glavnom gradu ugašeno je više od 800 kotlarnica, a izgrađeno oko hiljadu podstanica, preko kojih su na sistem daljinskog grejanja priključene stambene i poslovne zgrade koje su do tada grejane iz kotlarnica. Tokom 2011. očekuje se gašenje još dvanaest kotlarnica.

Prihod od zemlje

Gradski odbornici usvojili su i Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Beograda za 2011. godinu. Biljana Čukić, direktorka Uprave za poljoprivredu, ističe da je značaj ovog programa u tome što se evidentira i daje u zakup poljoprivredno zemljište u društvenoj svojini kako bi prihod ostvarivale i lokalne samouprave i država.

- Reč je o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, površine 8.904 hektara. Na korišćenje bez plaćanja naknade biće dato 540 hektara, a u zakup po osnovu uzgajanja životinja 778 hektara. Za ove površine moći će da konkurišu svi poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica, a ugovor se zaključuje sa najpovoljnijim ponuđačem - istakla je Biljana Čukić.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar