Hipotekarna kriza pogađa i Rusiju

I u Rusiji će se naredne godine oko 120 hiljada ljudi najverovatnije suočiti sa problemima u otplati ranije uzetih hipotekarnih kredita.

Ruska državna Agencija za hipotekarno kreditiranje (AIŽK) razmatra mogućnosti za dodatno finansiranje ljudi koji uskoro neće biti u stanju da uredno otplaćuju kredite za stanove i kuće.

Poslovne banke su već iskazale spremnost da odobre ugroženim klijentima, a pre svega onima koji su ostali bez posla, nove pozajmice, kako bi nastavili da otplaćuju hipotekarne zajmove. Način otplate duga za ugrožene korisnike hipotekarnih zajmova još se razrađuje, a za taj posao je konkretno zadužena jedna filijala AIŽK.

Svaki korisnik koji želi da dobije olakšice u otplati hipotekarnog zajma moraće prethodno da pruži dokaz o gubitku posla i o tome da su mu prihodni bitno smanjeni. Konkretna uputstva za državnu pomoć u otplati hipotekarnih zajmova još nisu razrađena, ali bankarski stručnjaci veruju da će pravo na korišćenje te pogodnosti dobiti pojedinci i porodice čija su se primanja najmanje prepolovila u odnosu na predkrizno razdoblje.

Glavni uslov za dobijanje državne potpore u otplati hipotekarnog zajma ipak će biti dobar kreditni ugled zajmoprimca. To znači da će skoro sigurno dobiti pravo na odlaganje otplate duga i druge pogodnosti ukoliko je do sada redovno izmirivao svoje kreditne obaveze.

Ruskim bankama koje se bave hipotekarnim kreditiranjem je pogodnije da sa klijentom sklope ugovor o restrukturizaciji duga nego da vode proces o njegovom iseljenju iz stana ili kuće, u cilju prodaje te nekretnine. Proces iseljenja iz stana pod hipotekom traje godinama, a bankama je novac neophodan odmah, ističu finansijski stručnjaci.

Cene nekretnina na ruskom tržištu su, usled tekuće finansijske i hipotekarne krize, naglo pale. Prema podacima prikupljenim 1. decembra, stanovi i kuće u Moskvi i okolini su smanjene za prosečno 30 odsto u odnosu na pretkrizno razdoblje. Dileri koji se bave prodajom stanova i kuća smatraju da će do kraja marta iduće godine cene nekretnina u Moskvi pojeftiniti za 50 do 60 odsto u odnosu na isti mesec 2008.

Treba, međutim, imati u vidu da su u proteklih nekoliko godina, u vreme pravog ekonomsko-finansijskog "buma" u Rusiji, cene kuća i stanova u Moskvi bile "naduvane", pa je kvadrat stambenog prostora čak i u nešto udaljenijim delovima ruske prestonice plaćan između pet i osam hiljada dolara.

AIŽK namerava da se bavi restrukturizacijom hipotekarnih kredita koji su odobreni zaključno sa 1. decembrom 2008, a iduće godne bi trebalo od ruskog ministarstva finansija da dobije oko 5,5 milijardi dolara za otkup hipotekarnih kredita od ugroženih domaćih banaka.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar