Grad Beograd nudi u zakup 224 poslovna objekta

Grad Beograd nudi u zakup, putem javnog nadmetanja, 224 poslovna objekta na teritoriji prestonice, objavljeno je danas na sajtu Gradske uprave.

Grad izdaje lokale, kancelarije, magacine, sale, a početna cena zakupa kreće se od 240 dinara do 1.602 dinara za metar kvadratni.

Tako najniža početna cena zakupa važi za magacin koji se nalazi na Batajničkom drumu u Zemunu, dok najviša početna cena po metru kvadratnom važi za lokal u blizini Autobuske stanice, lokale u pešačkim prolazima "Albanija" i "Terazije" i u ulici Cara Dušana na Dorćolu.

Kako je Grad naveo u oglasu, koji je objavljen i u medijima, pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju fizička i pravna lica, koja do 23. februara, dostave uredne prijave.

Pravo učešća u postupku nemaju lica koja, na dan podnošenja prijave, u poslovnim knjigama Sekretarijata za imovinske i pravne poslove za poslovni prostor imaju evidentirano bilo kakvo dospelo, a neizmireno dugovanje i čiji osnivači, članovi društva, zastupnici i prokuristi, koji su kao takvi upisani u odgovarajući registar pravnih lica, imaju evidentirano bilo kakvo dospelo, a neizmireno dugovanje.

Javno nadmetanje biće održano 25. februara u 13 sati, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u ulici 27. marta 43-45.

Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju, a u cenu po metru kvadratnom uračunat je porez na dodatu vrednost. Ugovor o zakupu zaključuje se na neodređeno vreme.

Početne visine zakupnina po zonama i delatnostima propisane su Odlukom o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad ima posebna svojinska ovlašćenja.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar