Evo kakve vas kazne čekaju ako ne platite porez na vreme!

Kazna za neplaćanje ovog nameta je 50 0dsto od godišnjeg poreza, ali ne sme da bude manja od 50.000 dinara. Obračunava se i kamata, koja iznosi 25 odsto, takođe na ceo iznos poreza.

Prema podacima Uprave za javne prihode Beograda, za stan od 50 kvadrata u drugoj zoni u prestonici godšnje treba platiti 10.643 dinara na ime poreza na imovinu. U slučaju da vlasnik stana ne izmiri dug prema državi, platiće čak pet puta veći iznos.

Druga zona Beograda obuhvata stari deo grada, izuzev centra, park-šumu Zvezdara, deo Zrenjaninskog puta i delove Čukarice, Novog Beograda i Zemuna.

Kazna je 50 za neplaćanje ovog nameta je 50 0dsto od godišnjeg poreza, ali ne sme da bude manja od 50.000 dinara. Obračunava se i kamata, koja iznosi 25 odsto, takođe na ceo iznos poreza.

Porez za prethodnu godinu plaća se u četiri rate, 18. februara, 15.maja, 15. avgusta i 15. novembra. Svaka lokalna samouprava utvrđuje poreze ponaosob. Rešenja o porezu na imovinu šalju se građanima u aprilu i maju.

Ipak, mnogi građani ne znaju koliko treba da plate porez jer im lokalne samouprave još nisu dostavile rešenja.

Poreznici u ovakvim lučajevima savetuju da se uplati 25 odsto iznosa poreza za 2014. godinu.

Takođe, porez za stanove iste veličine od grada do grada se bitno razlikuje. Najskuplji je u Beogradu, dok se za stan od 50 kvadrata u Valjevu plaća namet od 6.400 dinara.

Stručnjak za poreze Đerđ Pap savetuje da, dok se ne donije rešenje, treba platizi četvrtinu poreza od prošle godine.

– Smatram da zatezna kamata treba da bude jedina kazna za neplaćanje poreza, a ne i ova druga od 50.000 dinara – ističe Pap.

- Porez se obračunava na tržišnu vrednost stana koje određuju opštine i on zavisi od zone grada u kojoj se stan nalazi. Osnovica na kouju se računa porez umanjuje se za amortuzaciju. Za Beograd je stopa amortizacije 0,8 odsto godišnje – kaže on i dodaje.

Kada se ona odbije, a računa se u odnosu na to koliko je stan star, dobija se poreska osnovica. Na tu osnovicu obračunava se porez od 0,4 odsto po kvadratu, koliko je propisano za osnovice koje su niže od 10.000.000 dinara. Taj iznos se, zatim, ukoliko vlasnik živi tu, umanjuje za 50 odsto. Ono što ostane je porez koji treba da se plati – objašnjava Pap.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar