Da li rata za stambeni kredit može biti manja?

Ako ste uzeli stambeni kredit pre deset godina, sećate se nepovljnih kamata na stambene kredite. Marža banke bila je 5% godišnje, a vrednost promenljivog dela kamatne stope skoro isto tolika. Danas su te marže 3%, a stopa euroibor kao promenljivi deo kamate je negativna vrednost i danas je -0,271! Stambeni krediti danas su mnogo povoljniji.

Zanima Vas da li ste među onima kojima se isplati refinansiranje?

Ako ste spremni da ponovo prođete već poznatu proceduru stambenog kredita (slična je i kod refinansiranja) , vredi razmotriti šta time dobijate i koliko vas to košta.

Ovo su obavezni troškovi:
Menica 50 dinara
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 dinara
Overa založne izjave 10.080 dinara
Izdavanje lista nepokretnosti 10 € u dinarskoj protiivvrednosti
Procena vrednosti nekretnine 100 € u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke 20.000 dinara
Provizija za prevremenu otplatu 300 € u dinarskoj protivvrednosti
UKUPNO 650 eur

Kolika je ušteda?

Ako ste 2008. godine uzeli stambeni kredit u iznosu 45.000 € sa kamatnom stopom od 5% + 6M euroibor, na rok otplate 25 godina, vaša rata za kredit danas je: 259,15 €. Ako taj kredit refinansirate danas, a vaš ostatak duga iznosi npr. 30.000 €, refinansiraćete ga sa kamatnom stopom od npr. 3.25%+6M euroibor, na rok otplate od 17 godina koliko biste isplaćivali i prvobitni kredit, rata bi vam bila 189,37 €. Na mesečnom nivou razlika u rati je 70 €, a za ukupan period otplate 14.280 €. Ako od ovog ukupnog iznosa oduzmemo inicijalne troškove od 650 eura, UKUPNA UŠTEDA JE 13.630 €.

Finansijske dileme nema.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar