Brčko

Brčko je grad na sjeveru Bosne i Hercegovine. Administrativno je sjedište Distrikta Brčko.

Geografija

Grad Brčko je smešten u Posavini, na desnoj obali rijeke Save, odnosno na ušću njene desne pritoke Brke, na 44°52" sjeverne geografske širine i 18°49" istočne geografske dužine, na 96 metara nadmorske visine. Istočno od grada prostire se plodna Semberija, a zapadno je Posavina, dok se petnaestak kilometara južno od grada dižu obronci planine Majevice. Grad je važan tranzitni centar i kroz njega prolazi najvažnija putna komunikacija koja povezuje zapadni s istočnim dijelom Republike Srpske te južni sa sjevernim dijelom Federacije BiH.

Pored veoma značajnih kopnenih komunikacija, Brčko ima i savremeno opremljenu luku na reci Savi, koja se uklapa u jedinstveni plovni put od Crnog do Severnog i Baltičkog mora. Brčko, grad sa oko 50.000 stanovnika, ima značajne industrijske kapacitete. Srednja godišnja temperatura iznosi 11,2 °C, a klima je umereno-kontinentalna sa 760 mm³ padavina godišnje. U poslednjem ratu grad je dosta stradao, naročito njegovo uže jezgro koje čini jedinstvenu arhitektonsku celinu, građenu u mavarsko-vizantijskom stilu. U samom gradu većinu stanovništva danas čine Srbi, a u velikom broju su i Bošnjaci.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar