Bespravna gradnja: Tapije opet na ispitu

Obaveze bespravnih graditelja biće precizirane amandmanima na zakon o legalizaciji. Vlada će se izjasniti o površini zdanja koja će moći da se upišu u katastar

Predloženi zakon o katastarskoj legalizaciji biće "ispeglan" amandmanima. Vlada Srbije bi trebalo da se izjasni o površini nelegalnih zdanja, koja će imati pravo na upis, a preciziraće se obaveze bespravnih graditelja na tuđem zemljištu. Predložene odredbe bliže će se urediti podzakonskim aktima, tako da će se otkloniti sve nepreciznosti i suziti prostor za korupciju.

Tokom rasprave u parlamentu, Velimir Ilić ministar građevine, je izjavio da ima dobrih predloga i svi će biti prihvaćeni kako bi zakon bio poboljšan.

- Tačno je da u zoni dalekovoda ne može da se legalizuje objekat i mi smo to prihvatili - naveo je Ilić. - Postoje objekti gde je imovina sporna, jer je bila društvena, a sada je opštinska, gradska ili nekog drugog vlasnika. Takva zdanja se neće upisati u katastar dok njihov status ne bude rešen, a za to će biti predviđen period od dve godine.

Ministar Ilić kaže da se predloženim zakonom o katastarskoj legalizaciji uvodi red, jer u Srbiji danas postoji 1,3 miliona nelegalnih objekata. I dalje se gradi divlje, iako je to krivično delo.

- I danas se gradi niz objekata kapitalne vrednosti i to bespravno i moramo naći način da tu divlju gradnju rešimo - navodi Ilić. - Prethodna vlada počela je izgradnju zdanja u koje je do sada uloženo oko 180 miliona evra, ali bez ijednog papira, dozvole, studije, ravizorske komisije. Mnogi, koji su ovih dana osporavali predloženi zakon, učestvovali su u nelegalnoj gradnji i grade i danas velike kapitalne objekte, koji koštaju stotitne miliona evra.

Poslanici vladajuće većine istakli su da će usvajanjem predloženog zakona za upis prava svojine na nelegalno izgrađenim objektima, Srbija u kratkom roku imati završenu svojinsku evidenciju i rešiće se problem bespravne gradnje. Opozicija smatra da je u pitanju politički zakon, ali i da je neophodno zaustaviti dalje povećanje broja nelegalnih objekata. Deo opozicije, međutim, najavljuje i moguću podršku zakonu ukoliko se on popravi amandmanima.

DOKUMENTACIJA I PROCEDURA

Svi zahtevi za legalizaciju, koji su podneti po ranije važećim zakonima, odmah će biti uzeti u razmatranje i vlasnici neće podnositi nove prijave katastru. Oni, koji su objekte sazidali do 11. septembra 2009. godine, a nisu podneli zahtev za legalizaciju, imaju rok od godinu dana da se prijave katastru. Uz zahtev podnose geodetski snimak objekta, zapisnik o izvršenom uviđaju, a da bi dokazali vlasništvo nad zdanjem dostavljaju najmanje još dva dokaza: rešenje o porezu na imovinu, račune za plaćanje komunalija, struje, gasa, overenu potvrdu mesne zajednice o vremenu izgradnje... Oni koji su zidali na tuđem zemljištu moraće da plate parcelu vlasniku po ceni koja se primenjuje u eksproprijaciji. Legalizacija se neće plaćati, ali će vlasnici morati da izdvoje do 100 evra za upis zdanja u katastar.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar