Beograd vlasnik 12.500 nekretnina,vrednost oko 500 milijardi

Grad Beograd poseduje 12.561 nekretninu, čija je ukupna vrednost oko 500 milijardi dinara, a kako je danas najavio gradonačelnik Siniša Mali do proleća 2016. godine biće formirana jedinstvena evidencija sve imovine kojom prestonica raspolaže.

Prema podacima Gradske uprave, kao imovina grada do sada je evidentirana 12.561 nekretnina - 10.166 lokala i 2.395 stanova. Među do sada evidentiranim gradskim nepokretnostima nalazi se i 41 objekat širom Srbije, kao i nekoliko u regionu, poput vile na Bledu i nekretnine na Hvaru.

Do proleća 2016. godine se očekuje da Sekretarijat za imovinsko - pravne poslove završi popis svih nekretnina u vlasništvu grada, nakon čega će biti formirana jedinstvena evidencija sa brojem i kvadraturom objekata, njihovom vrednošću i statusom: jesu li izdati u zakup i kome.

Gradonačelnik je u izjavi novinarima podsetio i da je u toku prodaja, putem javnog nadmetanja - licitacije, 26 stanova u javnoj svojini grada, koji se nalaze na teritoriji skoro svih gradskih opština.

Ti objekti se po strukturi kreću od jedne sobe do trosobnih stanova. Rok za prijavljivanje za kupovinu je 17. jul, a licitacija za sva lica koja do navedenog roka podnesu potpunu prijavu će biti održana 22. jula.

Procenjenu tržišnu vrednost stanova, koja predstavlja početnu cenu na licitaciji, utvrdila je Uprava javnih prihoda Beograda i kreće se od 6.840 evra do 86.000 evra.

U narednom periodu biće ponovo objavljen Oglas za prodaju poslovne zgrade u ulici Zeleni venac 18, ukupne korisne površine 7.462 kvadratna metara, što sa zajedničkim prostorom čini 8.301 metara kvadratnih.

Objekat će takođe biti prodavan u postupku javnog nadmetanja po procenjenoj tržišnoj vrednosti, kao početnoj ceni, od 3.984.504,71 evra.

Za septembar i oktobar ove godine, planira se prodaja garaža i poslovnog prostora u javnoj svojini Grada, a oglas će biti objavljen čim se steknu uslovi, propisani zakonom, za otuđenje nepokretnosti.

Sve nepokretnosti Grad će prodavati u postupcima javnog nadmetanja, koji je najtransparentniji za sve učesnike u postupku, a koji na najbolji način štiti interese Grada.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar