Beograd dobija Fond za energetsku efikasnost početkom 2017. – Građani će obnovu fasade i zamenu stolarije moći da plate putem računa za Infostan

Grad Beograd bi do kraja prvog kvartala 2017. trebalo da dobije Fond za unapređenje energetske efikasnosti (EE), zahvaljujući kome se očekuje pokretanje masovnog projekta u zgradarstvu.

Beograd će biti prva lokalna samouprava u Srbiji koja će imati takav fond, a kako je najavio gradonačelnik Siniša Mali, ovo je jedan od prioritetnih gradskih projekata. Fond za unapređenje EE biće osnova za povećanje energetske efikasnosti zgrada u prestonici, kako javnih, tako i privatnih. Građanima će se dati mogućnost da na duži rok isplate ulaganje u zgrade, najavio je gradonačelnik.

Kako pojašnjavaju u Sekretarijatu za energetiku, građani i institucije će svoje projekte prijavljivati na konkurs, a projektante i izvođače Grad će birati putem javnog poziva. Ko će dobiti novac, odlučivaće posebna Komisija Fonda za EE, uz asistenciju stručnih službi Sekretarijata.

- Po odabiru objekta koji će se finansirati, Fond će, preko izabranog preduzeća, obezbediti izradu projekta i izvođenje radova - kažu za eKapiju u Sekretarijatu za energetiku, koji će koordinirati sve poslove, kao i potpisivanje ugovora između svih aktera u projektu.

Analiza stambenog fonda Beograda pokazuje da je najveći deo stambenih jedinica iz šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka, kada elementi energetske efikasnosti nisu bili dominantan parametar tokom gradnje, kažu predstavnici gradske vlasti. Fasada velikog broja objekata od useljenja pa sve do danas nije uopšte obnavljana. Ovo predstavlja višestruki problem - kako zbog energetske efikasnosti, tako i zbog bezbednosti, a na koncu i - zbog estetike. Osim toga, zbog teške finansijske situacije tokom proteklih decenija, veliki broj stanara nikada nije zamenio stolariju.

Fond za EE će biti osnovan na neodređeno vreme (rešenjem gradonačelnika), ali će biti planiran na godišnjem nivou i to u skladu sa prethodno usvojenim budžetom i programom za budžetsku godinu.

- Ideja je da se Fond puni iz direktnih i indirektnih budžetskih sredstava, finansijskih sredstava komercijalnih banaka, fondova, kao i iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija - kažu predstavnici Grada.

- Sredstva neće biti bespovratna, ni za privatne ni za javne korisnike. Zahvaljujući novcu koji će korisnici kontinuirano vraćati u Fond, u određenim "ratama", obezbediće se stalni priliv i mogućnosti ponovnog ulaganja.

Ideja je da korisnici sredstva, nakon završenog posla, vraćaju Fondu preko mesečnih uplatnica za Infostan.

- JKP Infostan tehnologije biće zaduženo za praćenje svih finansijskih tokova nakon završetka radova, a posebno za ispunjavanje obaveza prema Fondu, koje su korisnici preuzeli. To će dodatno obezbediti dugoročnu finansijsku održivost Fonda za EE grada Beograda - kažu nam u Sekretarijatu za energetiku.

Osnivanje Fonda biće na taj način značajno kako za Beograđane, tako i za građevinske kompanije. Stanari će dobiti značajno povoljnije uslove za rekonstrukciju fasade i zamenu stolarije, a preduzeća-izvođači, kao i finansijeri - veću sigurnost. Svi korisnici Fonda su u toku celog procesa realizacije isključivo usmereni na Grad Beograd i njegove institucije, koje na sebe preuzimaju sve procedure, aktivnosti i garancije.

- Uslovi otplate koje će Fond obezbeđivati, kao i mogućnost da se plaćanje vrši preko redovnih računa Infostana, ogromna su prednost u odnosu na bilo kog drugog ponuđača. Takođe, osnivanjem ovog tela i banke će imati mogućnost da ulažu sredstva u stambeni fond, jer za razliku od direktnog pregovaranja sa skupštinama stanara (koje nisu siguran partner - zbog nemogućnosti garantovanja otplate, kao ni stavljanja zaloge), sada imati Fond za EE kao direktnog partnera.

Čeka se novi Zakon o stanovanju

Da bi ovakav fond zaživeo, neophodno je donošenje novog Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, koje se očekuje do kraja 2016. godine, objašnjavaju u Sekretarijatu za energetiku grada Beograda.

- Postojeća regulativa omogućava formiranje Fonda za EE kojim bi se finansirala energetska sanacija i održavanje zgrada javne namene, koje su u svojini Grada, ili na kojima Grad ima posebna svojinska ovlašćenja. Kada bude usvojen novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, što se očekuje do kraja godine, biće omogućeno ulaganje direktnih i indirektnih budžetskih sredstava i u objekte koji su u privatnom vlasništvu građana Beograda.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar