Banka mora da vam vrati deo novca za kredit, evo i zbog čega!

NBS je ovih dana uputila dopis bankama, a koji se tiče njihove naplate naknade i troškova realizacije kredita. Tamo, kako tvrde u udruženju “Efektiva”, stoji da je naplata ovih troškova u procentualnom iznosu od odobrenog kredita nezakonita.

Udruženje se poziva na poslednji pasus dopisa u kome stoji: “Molimo vas da u narednom periodu razmotrite potrebu usklađivanja unutrašnjih akata kojima se uređuju naknade i troškovi kako bi ste u tom smislu obezbedili zaključivanje i primenu ugovora o kreditima u skladu sa propisima…”, što smatraju eksplicitnom potvrdom toga da dosadašnja praksa banaka o naplati ovih troškova nije bila u skladu sa propisima.

Kako dalje dodaju, ova vrsta naplate ne predstavlja realan trošak koji banke imaju, već dodatnu zaradu banaka, suprotnu članu 1065 ZOO.

“Određivanje visine naknade u procentualnom iznosu od vrednosti kredita u praksi dovodi do toga da za istovrsni bankarski proizvod, odnosno uslugu, korisnici plaćaju naknadu različite visine (pri čemu banka zapravo ima potpuno iste troškove, što znači da visina naknade ne predstavlja odraz stvarnih troškova pružanja usluge”, ističu u “Efektivi”.

Zbog svega ovoga smatraju da su banke nezakonito 15 godina unazad naplaćivale ove troškove i pozivaju građane da ove troškove naplate sudskim putem jer sada imaju “zakon na svojoj strani”.

U Udruženju banaka Srbije i još dve banke su potvrdili da su dobili dopis, ali da još ne znaju kako će da deluju. Pretpostavljaju da će biti održan sastanak na nivou Upravnog odbora u UBS gde će odlučiti o daljim konkretnim merama.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar