4 prevare kod kupovine nekretnine u Srbiji: Jedno slovo u broju stana otkriva da će vas nasamariti!

Iako je svake godine sve manje prevara građana prilikom prometa nepokretnosti, ljudi i dalje nasedaju kada kupuju stanove, jer žele da uštede i neće da angažuju stručnjake. Svake godine Centralni sudski registar beleži smanjenje ovih krivičnih dela, ali nedavno hapšenje ljudi koji su u Beogradu falsifikovanim ispravama overavali neistinit sadržaj prilikom kupoprodaje, dokaz je da prevara i dalje ima.

- Iz mog iskustva u najvećoj opasnosti su ljudi koji imaju svoje firme i misle da mogu sve sami, pa ne žele da prilikom kupovine stana angažuju stručnjake - kaže advokat Aleksandar Vučetić.

- Najviše problema ima kod nelegalizovanih nekretnina, ali falsifikat-ugovor je moguć i kod legalnih stanova. Advokat može da prepozna falsifikat i zato nijedna agencija na kaparu ne dolazi bez advokata. Nije samo stvar znanja, već i životnog iskustva, jer tokom razgovora i postupaka sagovornika mnogo toga mogu da doznam. Recimo, imamo slučaj kapare uz punomoćje iz Crne Gore. Ćerka je bila punomoćnik i po njenim reakcijama sam video da treba da odugovlačim proces. Ispostavilo se da je donela falsifikovano punomoćje. Dakle, jedno se vidi u papirima, a drugo iz skrivenih znakova - kazao je advokat.

OVERA ISTOG STANA

Od kada je uveden program "libra" svi zaključeni ugovori se registruju i dovoljno je proveriti da li prodavac pokušava da overi isti stan, što obično čini i isti prodavac. Kada to pokuša isti prodavac - već postoji razlog da se podigne krivična prijava. Nažalost, to je teže proveriti kod nelegalizovanih stanova.

SLOVO DODATO BROJU STANA

- Još jedna česta vrsta prevare koju čine investitori koji su u dugovima je da dodaju slovo broju stana i tako ga prodaju nekoliko puta. Dodavanje slova je nemoguće kod legalnog stana, jer je već dobio oznaku prema građevinskoj dozvoli - rekao je Vučetić.

LAŽIRANI UGOVORI

Treći i najčešći vid prevare je pribavljanje falsifikovanih ugovora o kupoprodaji stanova čije se fotokopije overe kod javnog beležnika. Nakon toga prevaranti podnose zahteve za upis pravne svojine u Službama za katastar nepokretnosti i knjiže se kao vlasnici stanova, a onda ih, kao svoje vlasništvo, oglašavaju i prodaju.

PREVARE SA NASLEĐIVANJEM

Poslednjih godina je sve više prevara i u vezi sa nasleđivanjem stanova. Prevaranti prave ugovore koji imaju lažni pečat i overeni su u sudu. U arhivu suda se dešava da su celi listovi za overu pocepani i ukradeni, a neretko nedostaju i kompletne knjige overa, što znači da je neko iz arhiva pomogao da se ugovori o prodaji stanova lažno overe, jer samo oni imaju pristup arhivama suda.

Pošto u Srbiji ne postoji podatak koliko starih osoba živi samo i da li imaju potomke, ukoliko nko nema naslednika, nekretnina pripada državi, a prevaranti to znaju, pa se posle njihove smrti upisuju kao vlasnici. Stare osobe su često korisnici različitih socijalnih ustanova , pa možda upravo iz tih ustanova cure podaci. Na osnovu falsifikovanog ugovora prevaranti pokreću raspravu o zaostavštini, a sud donosi rešenje i proglašava ih za vlasnike. Nakon toga, odlaze u Katastar sa overenom kopijom i sa potvrdom suda da se uknjiže, a zatim prodaju stan.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar