Subotica uređuje kompleks kasarne – Umesto vojske stanovi i poslovni prostor

Skupština grada Subotice usvojila je na svojoj poslednjoj sednici Plan detaljne regulacije za prostor koji Subotičani popularno zovu "prva kasarna", odnosno kompleks kasarne Kosta Nađ. Kasarna se nalazi na putu prema Paliću i zauzima prostor od 13,6 hektara, a od pre dve godine postala je gradsko vlasništvo. Krajem 2015. godine grad je sa Ministarstvom odbrane potpisao kupoprodajni ugovor za kupovinu "prve kasarne" u vrednosti od oko 3 mil EUR, uz obavezu otplate u narednih pet godina. U međuvremenu, grad je tražio da se otplata prolongira na duži rok.

Sudeći prema usvojenom Planu, na koji tokom procesa javnog uvida nije izrečena nijedna primedba, Subotici najviše nedostaju stambeni i komercijalni objekti.

U obrazloženju plana navodi se da na prostoru većem od 13 hektara nešto više od sedam hektara čini neizgrađena površina. Kreatori plana naveli su i da se zgrada bivšeg Generalštaba, podignuta u stilu eklektike početkom veka i okrenuta prema palićkom putu, kao i zgrada bivše spavaone i saniteta stacionara nalaze pod prethodnom zaštitom, isto kao i objekat "manjež", nekada korišćen za simulaciju tenkovskog dejstvovanja, te je za intervencije na njima potrebna saglasnost Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Kako se navodi, čitav prostor kasarne Kosta Nađ je zapušten, zarastao u travu i sa objektima u lošem stanju.

Plan detaljne regulacije ravnomerno je podelio ovaj prostor u pet celina i predviđa da se upravo deo do palićkog puta pretvori u komercijalni poslovni prostor. Na taj način on bi se i "nadovezao" na komercijalne objekte s druge strane puta, pored postojećih megamarketa i šoping centra.

Dalje u dubinu prostora sledio bi blok objekata javne namene iz oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite i sporta, dok su poslednja tri bloka namenjena višeporodičnom stanovanju sa poslovanjem.

Urbanisti su tu predvideli izgradnju zgrada sa prizemljem, pet spratova i potkrovljem.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar