Novi Beograd i Zemun dobijaju 12.000 stambenog i 11.000 m2 komercijalnog prostora

Deo Bloka 9A, između ulica Goce Delčeva, Palmira Toljatija, Džona Kenedija i Bulevara Nikole Tesle, koji pripada opštinama Novi Beograd i Zemun, trebalo bi da postane bogatiji za 12. 000 m2 novih stambenih površina, od čega je za novu gradnju planirano 6.800 m2, dok je za dogradnju poslednjih spratova postojećih stambenih zgrada predviđeno oko 5.200m2, potvrđeno je iz Urbanističkog zavoda Beograda.

Nacrtom plana detaljne regulacije planirano je i oko 11.000 m2 novih komercijalnih površina. Pri tome, planirana je izgradnja komercijalne višeetažne garaže površine oko 9.000m2, dok je za proširenje kapaciteta postojećih objekata predviđeno preostalih 2.000 kvadrata.

Na postojećim stambenim objektima i objektima komercijalne namene planiraju se različiti tipovi intervencija: nadziđivanje jedne etaže, dogradnja postojećih povučenih spratova, rekonstrukcija i sanacija ravnih krovova, prenamena postojećih prizemlja, izgradnja liftova itd.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar