Posts Tagged ‘ugovor o kupoprodaji’

Porez na prenos apsolutnih prava20 May

Posle mnogo muka oko traženja najpovoljnijih kredita, procedura kod banaka, traženja nekretnine i kupovine iste ostala su još dva koraka kako bi i zvanično postali vlasnik. Da bi postali vlasnik nepokretnosti pored overe ugovora u sudu i isplate ugovorene cene prodavcu, potrebno je da nepokretnost ...

Pročitajte ceo tekst »

Porez na imovinu09 May

Porez na imovinu između ostalog plaća se i na pravo svojine na nepokretnosti. Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na nepokretnostima je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Porez na imovinu je trajnog karaktera, njegova ...

Pročitajte ceo tekst »

Strana 2 od 212