Posts Tagged ‘finansiranje stanova na lizing’

Za nekretnine na lizing zakon nije dovoljan19 Dec

Da bi zaživelo finansiranje stanova na lizing, potrebno je obaviti još neke korekcije propisa, pre svega u oblasti poreza DA bi na srpskom tržištu zaživelo finansiranje nekretnina na lizing, osim najavljenih izmena zakona o lizingu, potrebne su još neke korekcije. Sudeći po stavu pravnog odbora ...

Pročitajte ceo tekst »