Posts Tagged ‘Zakon o planiranju’

Crna Gora: Lakše i jeftinije do legalizacije?10 Sep

Vlada Crne Gore utvrdila je predloženi zakon o planiranju prostora koji predviđa dve vrste planskih dokumenata - prostorni plan države, ali i plan generalne regulacije. Njime je, između ostalog, predviđeno ukidanje građevinske i upotrebne dozvole, pravila parcelisanja, stručni nadzor, upis objekta ...

Pročitajte ceo tekst »

Kroz lavirint do građevinske dozvole03 Apr

U Srbiji se na građevinsku dozvolu čeka u proseku 17 meseci i to u velikoj meri tera investitore da ulaganja presele tamo gde će ovu uslugu dobiti brže, lakše i jeftinije. Istina u nekim našim gradovima dozvola se dobije za nekoliko dana, a u nekim protekne više od godinu dana. Od čega to zavisi? ...

Pročitajte ceo tekst »