Za neplaćanje poreza kazna 50.000

Pančevo, Novi Sad - Nepuna dva meseca nakon stupanja na snagu izmena Zakona o poreskom postupku i administraciji naplata poreza na imovinu fizičkih lica u Pančevu porasla je sa 33 na 83 odsto. Razlog je drastično povećanje kazni za neplatiše ali i one koji zakasne sa plaćanjem.

Ukoliko neko ne plati na vreme porez, makar bio i par hiljada dinara po novom zakonu moraće da plati i 50 hiljada.

Za one koji imaju porez veći od 100 hiljada dinara kazna je 50 odsto od te sume.

U Sekretarijatu za poresku administraciju gradske uprave u Pančevu kažu da su im se telefoni usijali od poziva građana koji se žale na visinu poreza i kazni, te traže mogućnost da im se plaćanje odloži.

Pančevci se slažu da se obaveze preme državi moraju izmiriti, ali smatraju da su kazne za današnje uslove previsoke.

U resornom gradskom Sekretarijatu navode da ima puno zahteva da se otplata duga odloži na rate. Moguće je, kako tvrde, odlaganje do 24 rate, a izmenama zakona povećan je i limit od 100 hiljada dinara, čija se isplata na rate ne mora garantovati zalogom,hipotekom ili nekim drugim vidom obezbeđenja plaćanja.

Naplata poreza za pravna lica nešto je manja i iznosi oko 66 procenata što je i očekivano s obzirom na to da u Pančevu ima više preduzeća u restrukturiranju koja ne izmiruju svoje obaveze.

NS: Porez na imovinu veći zbog zakonskih izmena

Nova rešenja o porezu na imovinu izazvala su brojna negodovanja građana i u Novom Sadu, od kojih su mnogi rešili i da podnesu žalbu poreskim organima. Povodi za žalbe su različiti: od visine razrezanog poreza, do toga da su neki sugrađani dobijali rešenja sa različitim iznosima, pa i to da su neka prigradska i vikend naselja zonirana kao delovi grada koji su potpuno infrastrukturno opremljeni.

U gradskoj upravi tvrde da veći iznos poreza koji su dobili meštani naselja Čardak, Sremske Kamenice, Popovice i drugi - a koji inače plaćaju porez za drugu zonu poput stanovnika Detelinare ili Novog Naselja, iako nemaju čak ni komunalnu infrastrukturu – posledica izmene Zakona o porezima na imovinu kojima se ukinuti korektivni elemenati: koeficijenta lokacije za zonu dva i koeficijenta kvaliteta.

"To je uticalo na povećanje poreza u 2014. godini, a ne zona ni prosečna tržišna cena, odnosno akti koji su doneti u 2013. godini a koji služe kao osnov za obračun poreza u 2014. godini", navodi se u pisanoj izjavi iz gradskog Odeljenja za odnose sa javnošću.

Prema navodima ovog dopisa, poreski obveznici koji nisu imali utvrđenu obavezu za prethodnu poresku godinu dužni su da dospele obaveze uplate u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, te da se na obaveze koje nisu plaćene u propisanom roku plaća kamata po stopi koja na današnji dan iznosi 18,5 odsto.

Na obaveze dužnika, međutim, ne utiče to što su rešenja Poreske uprave stigla sa zakašnjenjem.

"I obveznici koji su uredno izmirivali svoje obaveze za porez na imovinu plaćajući akontativna zaduženja u visini od jedne četvrtine obaveze utvrđene rešenjem za 2013. godinu, dužni su da uplate pozitivnu razliku između obaveza utvrđenih novim rešenjem i akontaciono plaćenih obaveza - za tri dospele rate", navodi se u dopisu.

Takođe, dodaje se i da je plaćanje takse od 430,00 dinara na žalbe građana na poreska rešenja propisano Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar