Uskoro izgradnja socijalnih stanova u Gradiški: Zakupnina marka po kvadratu

Izgradnja dve stambene zgrade sa ukupno 64 stana počeće uskoro u gradiškom naselju Senjak, a služiće za zbrinjvanje socijalno ugroženih osoba.

Opština Gradiška pristupila je projektu regionalnog stambenog zbrinjavanja po principu neprofitnog socijalnog stanovanja.

Ukupno 4 miliona maraka za ove stanove, čija gradnja će biti završena iduće godine, obezbedilo je Ministarstvo za izbeglice i raseljena lica RS.

Opština Gradiška već je odredila lokaciju, ustupila placeve, izradila projektnu dokumentaciju te obavezala se da će o svom trošku priključiti struju, vodu i druge instalacije.

Dragana Ilić, rukovodilac Službe načelnika opštine izjavila je “EuroBlicu” da se radi isključivo o stanovima za socijalne kategorije koji će biti u vlasništvu Opštine i nisu predviđeni za privatizaciju odnosno otkup.

- U ovim stanovima koji će biti u potpunosti opremljeni boraviće osobe koje imaju status socijalno ugroženih, bez obzira da li su izbeglice ili su poreklom sa područja gradiške opštinje. Navedene stanove neće biti moguće otkupiti nego isključivo iznajmiti po jasno utvrđenim procedurama – kazala nam je Dragana Ilić.

Navodi da će u socijalnim stanovima prioritetno biti zbrinuti stanari kolektivnih centara u Lamincima i Rovinama, deo stanara kolektivnog centra u Ramićima kod Banjaluke te osobe za koje gradiška Opština plaća ili subvencioniše zakupninu.

- Opština je odredila mesečnu naknadu od jedne marke po kvadratnom metru ali za porodice, bračne parove ili druge korisnike koji ne budu u mogućnosti da plaćaju ovaj iznos, Opština će u punom iznosu subvencionirati njihovu stanarinu – navodi sagovornica ”EuroBlica” napominjući da će Opština upravljati i održavati ovu imovinu.

Skupština opštine je na nedavnoj sednici, razmatrajući ovaj program, usvojila Odluku o kriterijima za ostvarivanje prava na subvencionisanje zakupnine na stanove iz programa neprofitnog socijalnog stanovanja.

Prethodno je utvrđen Pravilnik o kriterijima odabira korisnika, dodeli, načinu i uslovima korištenja stanova, čime je u potpunosti otvoren put za realizaciju ovog važnog posla.

Milenko Pavlović, predsednik Skupštine opštine Gradiška pojašnjava da su navedenim odlukama razrađeni detalji te utvrđene jasne procedure.

Neprofitno socijalno stanovanje, kaže Pavlović, je kategorija koja je u našim uslovima preko potrebna.

- To se ne odnosi samo na stare i iznemogle osobe koje ne mogu bez tuđe nege i pomoći odnosno personalne asistencije nego i mlade bračne parove, sve dok ne steknu uslove da sami mogu rešiti svoje stambene probleme, prvenstveno zapošljavanjem ali i na druge načine – smatra predsednik gradiške Skupštine opštine.

Sagovornik napominje da se ovaj vid stambenog zbrinjavanja ne odnosi na osobe koje poseduju nekretnine ili neku drugu vrednu imovinu. Ograničavajući faktor za njih je i imovina ukućana.

- Pravo na socijalne stanove imaju osobe i porodice u stanju socijalne potrebe, bračni parovi do 35 godina, osobe starije od 65 godina, izbeglice i povratnici pod jasno utvrđenim okolnostima utemljenim na socijalnom statusu tih osoba i njihovih porodica – navode u lokalnoj upravi.

To se takođe odnosi na korisanike stalne novčane pomoći Centra za socijalni rad, ali i nezaposlene čiji priohodi mesečno ne prelaze 15 odsto prosečne plate u RS kao i lica sa teškim zdravstvenim poteškoćama.

Pravo na subvencije

Pravo na subvencionisanje zakupnine imaju mladi bračni parovi do 35 godina starosti koji ne mogu rešiti stambeno pitanje po tržišnim uslovima, pod uslovom da njihovi ukupni prihodi po članu domaćinstva mesečno ne prelaze 25 odsto prosečne plate u RS za prethodnu godinu.

Za ostale korisnike jedan od ključnih uslova je da vrednost imovine u njihovom vlasništvu, ukljućujući automobile, koja ne prelazi vrednost 4.000 KM.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar