Prvo niska inflacija, pa jeftiniji dinarski stambeni krediti

Stambeni krediti u dinarima sada su četiri do pet puta su skuplji od onih u evrima, a stručnjaci tvrde da bi banke mogle da snize kamate na dinarske dugoročne kredite tek kad građani počnu više da štede u domaćoj valuti a inflacija na duži rok bude niska i stabilna.

Kamate na stambene kredite u evrima u proseku se kreću oko pet odsto, dok za takav kredit u domaćoj valuti kamata varira od 15,5 do 21 odsto, a rok otplate je mahom od sedam do deset godina. Zato su u poslednje tri godine, otkad su banke uvele tu mogućnost, odobrena samo dva stambena kredita u dinarima.

Primera radi, ako bi se takav kredit uzeo na iznos od million dinara sa rokom otplate od 10 godina i sa efektivnom kamatom od 15,5 odsto, mesečna rata iznosila bi koliko i prosečna zarada u Srbiji, oko 45.000 dinara. Za tih 10 godina, klijent bi banci isplatio više od pet miliona dinara.

- Interesovanje za stambene kredite u dinarima praktično i ne postoji, verovatno zato što su oni na kratak rok. Kod nas je to, recimo, maksimalno na sedam godina i kamata je viša u odnosu na stambene kredite u evrima – rekla je rukovodilac „Odeljenja za razvoj proizvoda za stanovništvo u Rajfajzen banci“ Ana Teofilović-Lazović.

Ona je navela primer stambenog kredita od 30.000 evra, i rekla da bi mesečna rata iznosila oko 170 evra, dok bi za isti iznos samo u kreditu indeksiranom u dinarima i uz rok otplate na na sedam godina, mešečna rata dostigla gotovo 600 evra.

- Banke te kredite ne nude povoljnije jer štednja u dinarima nije kod nas dominantna, zbog slabljenja dinara koje se ranije dešavalo. Kad bi banke imale više sredstava u dinarima to bi bio i izvor finansiranja za kredite u toj valuti koji bi mogli da budu plasirani na duže od sedam godina – kaže Teofilović-Lazović.

U „Narodnoj banci Srbije“ (NBS) kažu da rade na tome da motivišu banke da spuste kamate na dinarske stambene kredite i ponude ih na duži rok. Glavni preduslov za povoljnije kamatne stope i povećanje ročnosti dinarskih kredita jesu održanje cenovne i finansijske stabilnosti u srednjem roku, kao i povećanje dinarske štednje i produženje njene ročnosti.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar