Ko zameni stambeni kredit, uštedi 4.000 evra

S padom kamata na tržištu, klijenti banaka sve su zainteresovaniji da refinansiraju mnoge svoje obaveze, pa i one s najvećim teretom otplate kakvi su stambeni krediti.

U vreme kreditnog buma stambenih zajmova od 2007. pa do 2014. godine cena ovih dugoročnih kredita iznosila je čak i šest, ređe sedam odsto. Sada su kamate na iste zajmove gotovo prepolovljene.

Nameće se pitanje da li se isplati zameniti postojeći stambeni kredit u istoj banci ili ga "preseliti" kod druge banke koja nudi povoljnije uslove. Pogotovo ukoliko se uzme u obzir da se sva prateća papirologija mora iznova izdavati i ponovo platiti. To nije zanemarljivo, jer se plaćaju trošak prevremene otplate kredita u matičnoj banci, trošak ponovne procene nekretnine koja je bila predmet zaloge po stambenom kreditu, overa založne izjave kod notara, trošak registracije hipoteke u katastru, osiguranje nepokretnosti koja je predmet zaloge… Sve to može da košta najmanje hiljadu evra.

Bankari kažu da refinansiranje stambenog zajma može da bude isplativo, ali da svako treba da napravi svoju računicu. Kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) osigurano je 80.000 zajmova, a za oko 6.000 promenjeni su neki uslovi otplate. Mahom su to krediti u švajcarcima, mada ima i onih sa evro valutnom klauzulom.

Ljiljana Milošević, zamenik direktora Sektora razvoja i podrške poslovima sa stanovništvom Komercijalne banke kaže da oni nude i kredite za refinansiranje stambenih zajmova odobrenih od strane drugih banaka. Pored povoljnije kamatne stope za ovu vrstu plasmana, banka ne naplaćuje naknadu za obradu kreditnog zahteva. Osim redovne dokumentacije neophodne za odobrenje stambenih kredita, za refinansiranje stambenih kredita neophodno je dostaviti potvrdu banke o ostatku duga kredita koji se refinansira, kao i pismo namere banke kao dokaz da će banka izdati brisovnu izjavu nakon otplate kredita u celosti.

Maria Konstantinu, direktor za stanovništvo u Vojvođanskoj banci, kaže da u ponudi ima stambene kredite za refinansiranje kredita isplaćenih kod drugih banka što je postalo veoma zanimljivo klijentima kojima su stambeni krediti odobravani u vreme kada su kamatne stope za stambene kredite bile na višem nivou nego što su sada. U zavisnosti od visine kredita, ova razlika u kamatnoj stopi može da bude tolika da rata ubuduće može da bude i za 20 do 25 odsto niža od trenutne. U Vojvođanskoj banci u slučaju refinansiranja stambenog kredita druge banke, klijenti su oslobođeni naknade za obradu zahteva.

U Sosijete ženeral banci kažu da usled pada kamatnih stopa, klijenti koji su se ranije zadužili u bankama po osnovu stambenih kredita, sada otplaćuju svoja zaduženja po različitim kamatnim stopama, što i jeste razlog povećanog interesovanja za refinansiranje već odobrenih kredita. Banka refinansira komercijalne zajmove odobrene u drugim bankama, a dokumentacija koja je neophodna za odobravanje kredita za refinansiranje je identična kao i za odobravanje prvobitnog kredita. U ponudi imaju kredite za refinansiranje nekretnina, sa učešćem od 20 odsto i rokom otplate do 25 godina. Kamata je varijabilna od 3,25 odsto plus šestomesečni euribor.

U Unikredit banci u slučaju refinansiranja stambenog kredita klijent ponovo snosi troškove, a efekti niže kamatne stope nisu odmah vidljivi, već je u najvećem broju slučajeva potrebno da prođe i više godina kako bi se u potpunosti osetile prednosti niže kamatne stope.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar