Uskoro pad kamata na kredite

Kamate na kredite, pre svega u dinarima, koje trenutno dostižu u pojedinim bankama i do 27 odsto na godišnjem nivou, uskoro bi mogle da budu znatno manje, jer se stiču uslovi za njihovo obaranje.
sto važi i za kreditne kartice i dozvoljeni minus, čije su kamate od 24 do 40 odsto godišnje - najveće u Evropi! Obaranje cene kredita i ostalih usluga u dinarima najavljuju sami bankari.

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije je sve niža, inflacija se vraća u planirane okvire, dinar je na stabilnom nivou, a kamate na štednju su smanjene. Sve ovi uslovi vode ka manjim cenama kredita.

- Ti faktori bi, ako se ovakav trend nastavi, trebalo da i u narednom periodu doprinesu daljem snižavanju inflatornih pritisaka, kao i održavanju stope inflacije u granicama cilja - kaže Miroslav Rebić, član Izvršnog odbora Sosijete ženeral banke.

- Pozitivna kretanja u smislu nižih kamata, naši klijenti su, zbog trenda snižavanja referentne kamatne stope NBS već direktno osetili kroz jeftinije kredite sa promenljivom kamatom u dinarima. Izvestan dalji pad kamatnih stopa možda bi mogao da se očekuje pod uslovom da NBS vodi manje restriktivnu politiku, kao i da cene na malo budu u okviru projektovanog.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar