Učešće za kredit može i bespovratno

Subotica - Stambeno-kreditni fond Grada Subotica raspisao je konkurs za obezbeđenje učešća za kupovinu novog stana, a sredstva će se odobravati bez kamate.

Kako je objasnila predsednica Upravnog odbora ovog fonda, Helena Suljić, krediti mogu da se odobrabravaju za adaptaciju stana ili za kupovinu druge nekretnine, ako prvobitna stambena jedinica ne ispunjava potrebne uslove za stanovanje.

Prema njenim rečima, u slučaju da se radi o bankarskom kreditu za kupovinu stana, Fond može da obezbedi sredstva do 15.000 evra u dinarskoj protivrednosti, a rok otplate je do 25 godina. Kada je reč o bankarskom kreditu za adaptaciju stana, Fond zajmotražiocu može da odobri sredstva u iznosu do 4.500 evra, takođe u dinarskoj protivrednosti, s tim da se ta sredstva otplaćuju Fondu u roku od 10 godina.

Ako se radi o kreditu za kupovinu druge nekretnine zato što prvobitna ne ispunjava uslove za stanovanje, Fond može da odobri sredstva u iznosu od 9.000 evra, u dinarskoj protivrednosti, a rok otplate je 25 godina.

Fond će ova sredstva odobravati bez kamate, a rang-lista kandidata zavisiće od toga koliko podnosilac zahteva ima dece. Broj dece će takođe uticati na odluku o tome koliko će sredstava korisnik vratiti u fond.

Tako će, kakao je najavila Suljić, korisnik koji ima četvoro i više dece biti oslobođen vraćanja sredstava, korisnik sa troje dece vraćaće 12,5 odsto, a korisnik sa jednim ili dvoje dece vraća celokupan odobreni iznos.

"Ukoliko u toku otplate stambenog kredita korisnik sredstava Fonda uveća broj članova porodice rođenjem ili usvojenjem deteta, dobija povlasticu na preostala neotplaćena sredstva", rekla je Suljić.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar