Subotica: Pozajmice vraća grad

Stambeno-kreditni pronatalitetni fond predlaže Skupštini Subotice da grad na dve godine preuzme otplatu pozajmica za građane koji su u međuvremenu ostali bez posla

Subotičani koji su uz pomoć Stambenog kreditnog pronalitetnog fonda ušli u stambene kredite, a u međuvremenu ostali bez posla, neće se naći na ulici. Njihov grad će na dve godine preuzeti otplatu pozajmice, a pomoć će biti vraćena kada se ceo kredit isplati banci.

Uslov je da Skupština grada Subotice iduće nedelje usvoji ovu odluku Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda. Privremeno preuzimanje obaveze otplate odobrilo bi se korisniku stambenog kredita samo pod uslovom da ispunjava propisane uslove, najduže dve godine, uz obavezu vraćanja uplaćenih sredstava Fondu, posle isplate celokupnog iznosa stambenog kredita poslovnoj banci.

- Predloženo je da Pronatalitetni fond preuzme otplatu kredita u slučaju gubitka posla, a najduže na period od jedne ili dve godine, odnosno dok korisnik kredita ponovo ne nađe posao - objašnjava Modest Dulić, gradonačelnik Subotice. - Novac se ne daje na poklon, nego bi korisnik imao obavezu da vrati sredstva gradu po otplati kredita banci.

Procenat problematičnih kredita koji kasne u otplati 90 i više dana je više od tri odsto. Sa otplatom kasni 92 od ukupno 2.903 korisnika kredita. Prosečna mesečna rata iznosi oko 208 evra. Fond trenutno raspolaže sa šest do sedam miliona dinara, stalno se puni vraćanjem rata kredita, a za predloženu pomoć potrebno je još 15 do 20 miliona dinara, koji bi trebalo da budu obezbeđeni budžetom za narednu godinu.

- To je mali novac u odnosu na efekat koji se postiže, s obzirom na to da je potražnja za stanovima u gradu pala upravo zbog straha ljudi da će u krizi izgubiti posao i da će biti izbačeni na ulicu - smatra Dulić.

CILJEVI

Stambeno-kreditni pronatalitetni fond Subotice je osnovan sa ciljem da podstakne natalitet, da subvencioniše bankarske stambene kredite i kroz podsticanje konkurencije među bankama značajno smanjuje kamatne stope za stambene kredite. Fond obezbeđuje učešće za bankarski stambeni kredit ili pozajmice za poboljšanje uslova stanovanja, za bračne i vanbračne parove sa decom, samohrane roditelje sa decom sa teritorije grada.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar